Pomoc dla kombatantów Czerwca ’56

Pół miliona złotych zostało przekazane do budżetu wojewody na pomoc finansową dla kombatantów Czerwca ’56. – Tak jak w latach poprzednich, również w tym roku pamiętamy o dodatkowej pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 – powiedział wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Z pomocy mogą skorzystać czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, którzy przed pół wiekiem doznali uszczerbku na zdrowiu, byli represjonowani przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa czy w miejscu pracy oraz mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom powstania. Dodatkowo pomocą objęci zostaną żyjący współmałżonkowie i rodzice nieżyjących uczestników powstania, jeśli śmierć współmałżonka lub dziecka nastąpiła w związku z udziałem w powstaniu lub represjami po jego zakończeniu.

Właściwe formularze można będzie od przyszłego tygodnia pobrać w Biurze Obsługi Obywatela Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w delegaturach WUW oraz wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej urzędu.

Powołana przez wojewodę komisja rozpocznie prace pod przewodnictwem wicewojewody Przemysława Paci jeszcze w kwietniu. Pieniądze zostaną przekazane uprawnionym osobom do czerwca. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnicy Powstania Czerwiec ’56 mogą składać od 2 do 30 kwietnia.