ZTM podsumował sprzedaż biletów w marcu

Więcej sprzedano biletów 15-minutowych oraz miesięcznych, ale 30-minutowe nadal tracą na popularności. Zarząd Transportu Miejskiego opublikował dane ze sprzedaży biletów w marcu 2014 roku. Jak się ona kształtowała?

Tym razem ZTM ma umiarkowane powody do zadowolenia – liczba sprzedanych biletów jednorazowych w marcu 2014 roku  jest nieco większa niż w tym samym okresie roku ubiegłego. O blisko 7 proc. wzrosła sprzedaż biletów 15-minutowych, o 33 proc. biletów 60-minutowych oraz o 41 proc. biletów 120-minutowych. W tej grupie największy spadek odnotowaliśmy w przypadku biletów 30-minutowych (o 25 proc.). ZTM tłumaczy spadek sprzedaży biletów 30-minutowych tym, co zwykle – czyli promocją na bilety 15-minutowe. Ogólnie w marcu 2014 roku sprzedano 2 mln 977 tys. 235 biletów jednorazowych i wzrosła o 0,3 proc. w stosunku do marca 2013.

Wzrosła liczba sprzedanych biletów krótkookresowych (na 24, 48 i 72 godziny oraz 7 dni), jednak ich udział w ogólnej liczbie sprzedanych biletów jest zazwyczaj niewielki. W tej kategorii sprzedano o 13 proc. biletów więcej niż w marcu zeszłego roku.

Więcej także sprzedało się biletów długookresowych (łącznie o niemal 6,5 proc.). Jak zwykle spadła co prawda sprzedaż biletów na 3, 6, 9 i 12 miesięcy, jednak ten spadek został z nawiązką zrekompensowany przez bilety na 120 i 150 dni, czyli opcje niedostępne w marcu zeszłego roku. Co ciekawe, tym razem nie spadła liczba sprzedanych biletów miesięcznych.

Wraz ze wzrostem liczby sprzedanych biletów odnotowaliśmy znaczny wzrost wartości sprzedaży (o ok. 8 proc.). Wartość sprzedanych biletów wyniosła w marcu 2014r. blisko 16,4 mln zł. Znaczący wpływ miał tu wzrost sprzedaży biletów krótkookresowych (wzrost o 13 proc.) i długookresowych (15 proc.). Co istotne, wzrost sprzedaży biletów semestralnych (120- i 150-dniowych) nie spowodował spadku sprzedaży biletów 30-dniowych. Zdaniem ZTM może to oznaczać, że promocyjne bilety zachęciły do skorzystania z komunikacji publicznej osoby, które dotychczas preferowały inne formy transportu.

Spośród pozostałych rodzajów biletów bardzo dobrze kształtuje się sprzedaż biletów 15-minutowych, która wyniosła blisko 5 mln zł. Od początku roku wartość sprzedanych biletów przekroczyła już 48,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 6 proc. w stosunku do I kwartału roku ubiegłego.

Duży wpływ na wyższą sprzedaż biletów ma systematycznie rozbudowywana kontrola biletowa. Stale rosnąca liczba kontrolerów wpłynęła na zmianę zachowań pasażerów. ZTM szacuje, że wielu z dotychczasowych „gapowiczów” zdając sobie sprawę z nieuchronności spotkania z kontrolą biletową, po prostu kupuje i kasuje bilet. Potwierdzają to statystyki za I kwartał. O ile w 2013r. szczupły zespół kontrolerski ZTM wystawił 19 tys. 449 opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, to w analogicznym okresie bieżącego roku wynik ten wyniósł 28 tys. 412 (wzrost o ponad 31 proc.). Widać to także w danych za poszczególne miesiące: styczeń (2013r.: 6848 opłat dodatkowych – 2014r.: 8658, wzrost o 21 proc.), luty (2013r.: 6744 – 2014r.: 9168, wzrost o 25,5 proc.), a zwłaszcza marzec (2013r.: 5857 – 2014r.: 10.586, wzrost o 54 proc.).

ZTM Poznań zapowiada, że będzie wciąż doskonalił system kontroli i podnosił jej standard.

ZTM informuje również, że wspólnie z policją prowadzi podczas kontroli biletowych planowe działania w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu publicznego, zwłaszcza na liniach nocnych. Były bowiem sygnały o kradzieżach kieszonkowych lub przypadkach naruszania nietykalności osobistej. Równie istotne jest przeciwdziałanie aktom wandalizmu czy spożywania alkoholu w pojazdach komunikacji miejskiej i niszczeniu infrastruktury przystankowej.

Łącznie sprzedaż wszystkich biletów w marcu 2014 roku wzrosła o ok. 0,8 proc.