Piątek jak sobota, czyli zmiany w komunikacji miejskiej

Pierwszy długi weekend 2015 roku to nie dla wszystkich okres urlopowy – niektórzy będą musieli iść do pracy. Ci jednak, którzy skorzystają z komunikacji zbiorowej, muszą się przygotować na kilka zmian w kursowaniu autobusów i tramwajów.

W piątek i sobotę 2 i 3 stycznia komunikacja miejska i podmiejska będzie funkcjonować według sobotniego rozkładu jazdy.

Autobusy linii nr 98 i 348 nie będą wjeżdżać pod Kampus UAM Morasko.

2 stycznia w godzinach szczytu będzie kursować linia tramwajowa nr 20.

Autobusy linii nocnych w nocy z 2 na 3 stycznia będą kursować według rozkładu jazdy z piątku na sobotę.

2 stycznia na liniach nr: 527, 651, 718, 719 ruch odbywać się będzie według rozkładu jazdy obowiązującego w dzień roboczy. Na liniach nr 310, 341, 396, 397, 398, 511, 616, 710, 891 autobusy nie będą kursować

3 stycznia na liniach nr 312, 320, 321, 322, 323, 342, 348, 512, 527, 601, 602, 603, 610, 611, 614, 651, 701, 702, 703, 716, 719, 830, 832, 833, 893, 901, 902, 904, 905, 907, 911 obowiązywać będzie świąteczny rozkład jazdy.