Nowe szanse dla wielkopolskiej wsi

„PROW 2014-2020 – Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi” – to tytuł konferencji, która właśnie się rozpoczyna w pawilonie 15 MTP. Jej gospodarzem konferencji jest Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia finansowego obszarów wiejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, założenia ogólne oraz działania samorządowe i rolnicze w ramach Programu. Omówione zostaną również najważniejsze zagadnienia dotyczące weryfikacji zamówień publicznych.

Uczestnicy spotkania otrzymają także informacje o planowanych naborach wniosków na realizację inwestycji związanych z budową mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007-2013.

Do udziału w konferencji zaproszono starostów, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz instytucji zajmujących się realizacją działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, z wykorzystaniem środków unijnych. Prelegentami konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  
W załączniku znajdziecie Państwo szczegółowy program konferencji.
 
Program konferencji „PROW 2014-2020 – Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi”

9.30    – 10.00 Rejestracja uczestników.
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji – Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
10.15 – 10.30 Wystąpienie – Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10.30 – 10.50 Informacje o PROW 2014-2020. Założenia ogólne. – Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10.50 – 11.10 Informacje o PROW 2014-2020. Działania samorządowe. – Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
11.10 – 11.40 Stan przygotowania i harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 – Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
11.40 – 12.25 Przerwa kawowa.
12.25 – 12.55 Informacje o PROW 2014-2020. Działania rolnicze wdrażane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Przedstawiciel Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.
12.55 – 13.55 Zamówienia publiczne – pytania i odpowiedzi – Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
13.55 – 14.10 Odnawialne źródła energii – możliwość dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
14.10 – 14.40 Dyskusja i podsumowanie – Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, UMWW.
14.40 Lunch.