Zmiana rozkładów jazdy na liniach nr 320, 321, 323

Z dniem 1 marca wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy linii nr 320, 321, 323. Zwiększona zostanie liczba kursów do Kicina na linii nr 321, natomiast nieco ograniczona zostanie liczba kursów do Zakładów Drobiarskich w Koziegłowach na linii nr 320. Jednocześnie korekcie ulegną godziny odjazdów autobusów linii nr 323.

Poniżej przedstawiamy zmiany, które będą obowiązywać od 1 marca. Co ważne, łączna  częstotliwość kursowania autobusów na odcinku Koziegłowy/Krótka – Rondo Śródka nie ulega zmianie. „Likwidacja” kursów na linii nr 320 oznacza bowiem, że kursy te będą wykonywane na linii nr 321 (i odwrotnie).

Linia nr 320:
Rozkład jazdy linii nr 320 (od 1 marca)

Dni robocze:
Z Ronda Śródka: dodatkowe kursy o godz. 6.15, 17.45; zmiana godzin odjazdu z 14.17 na 14.20, z 18.25 na 18.20; likwidacja kursów o godz. 5.30, 6.08, 10.25, 14.30, 15.58, 17.32, 18.00, 18.10, 19.55, 21.00;

Z Zakładów Drobiarskich: dodatkowe kursy o godz. 6.45, 18.25; zmiana godzin odjazdu z 6.20 na 6.25, z 18.55 na 19.00; likwidacja kursów o godz.  6.05, 6.35, 10.50, 12.35, 15.05, 16.40, 18.10, 18.40, 20.40;.

Soboty:
Z Ronda Śródka: dodatkowe kursy o godz. 4.49, 6.29; likwidacja kursów o godz. 5.09, 7.09, 11.49, 20.49,

Z Zakładów Drobiarskich: dodatkowe kursy o godz. 5.16, 7.06; zmiana godzin odjazdów z 20.10 na 20.30; likwidacja kursów o godz. 5.32, 7.51, 12.11, 20.10, 21.26;

Niedziele i święta:
Z Ronda Śródka: dodatkowy kurs o godz. 6.29; likwidacja kursów o godz. 7.09, 11.49, 20.49,

Z Zakładów Drobiarskich: dodatkowy kurs o godz. 7.06; likwidacja kursów o godz. 7.51, 12.11, 20.10, 21.26; zmiana godziny odjazdu z 20.10 na 20.30.

 
Linia nr 321:
Rozkład jazdy linii nr 321 (od 1 marca)

Dni robocze:
Z Ronda Śródka: dodatkowe kursy: 5.30, 6.03, 10.23, 14.30, 15.58, 17.32, 18.00, 19.55 oraz 21.00; likwidacja kursów: 6.15, 17.45,

Z Kicina: dodatkowe kursy: 5.58, 6.33, 10.50, 12.34, 15.04, 16.39, 18.08, 18.43, 20.38; likwidacja kursów: 6.47, 18.23.

Soboty:
Z Ronda Śródka: dodatkowe kursy o godz. 5.09, 7.09, 11.47, 21.00; likwidacja kursów o godz. 4.49, 6.29,

Z Kicina: dodatkowe kursy o godz. 5.32, 7.49, 12.11, 21:24; likwidacja kursów o godz. 5.14, 7.04; zmiana godziny odjazdu z 20.46 na 20.42.

Niedziele i święta:
Z Ronda Śródka: dodatkowe kursy o godz. 7.09, 11.47, 21.00; likwidacja kursu o godz. 6.29,

Z Kicina: dodatkowe kursy o godz. 7.49, 12.11, 21.24; likwidacja kursu o godz. 7.04; zmiana godziny odjazdu: z 20.46 na 20.42.

 
Linia nr 323:
Rozkład jazdy linii nr 323 (od 1 marca)

Dni robocze:
Z Ronda Śródka: zmiana godziny odjazdu z 14.20 na 14.13,

Z Tuczna: zmiana godziny odjazdu z 5.50 na 5.54.

Soboty, niedziele i święta:
Z Ronda Śródka: zmiana godziny odjazdu z 21.03 na 20.45,

Z Tuczna: zmiana godzin odjazdu z 20.07 na 19.52, z 21.50 na 21.45.