Uwaga kierowcy i piesi! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Fabrycznej

Miejski inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 29 marca do 15 kwietnia br. rozpoczną się prace związane z budową zasilania energetycznego do budynku przy ul. Fabrycznej 9/10.

Prace będą prowadzone na chodniku po południowej stronie ul. Fabrycznej, na odcinku od ul. Hetmańskiej do budynku zlokalizowanego w odległości ok 100 m za skrzyżowaniem z ul. Pamiątkową. Ze względu na zwężenie chodnika wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się i postoju. Wykonane zostaną również dwa przeciski pod jezdnią ul. Fabrycznej w rejonie skrzyżowania z ul. Hetmańską i przedmiotowego budynku.