Strażnicy miejscy z Poznania mają swoją wystawę fotograficzną

Straż miejska świętuje 25-lecie istnienia. Jej funkcjonariusze po raz pierwszy wyszli na ulice w marcu 1991 roku, rozpoczynając w ten sposób codzienną walkę o ład i porządek w Poznaniu, walkę, która trwa po dziś dzień. „Te ćwierćwiecze to historia zdarzeń, budujących siłę naszej formacji” – mówi komendant Waldemar Matuszewski, szef poznańskich strażników. Urząd miasta zorganizował wystawę fotograficzną, dokumentującą zarówno pierwsze dni pracy strażników, jak i uroczyste obchody ćwierćwiecza.

Dokładnie 25 lat temu prezydent Poznania powołał do życia nową jednostkę, przyznając jej prawo do używania nazwy Policja Municypalna. Bardziej znana nazwa tej jednostki to Straż Miejska Miasta Poznania.

W nowo utworzonej jednostce początkowo zatrudnionych zostało w niej dwudziestu funkcjonariuszy. Ich zadanie było proste: zajmować się sprawami, na które czasu ani energii nie mają policjanci. Szybko jednak okazało się, że było to zadanie proste tylko z pozoru. Wkrótce rozpoczął się trwający do teraz okres dynamicznego rozwoju poznańskiej straży miejskiej i przede wszystkim intensywnej pracy samych strażników. Ta praca trwa już 25 lat. Jakie są jej efekty, mówią liczby. W ubiegłym roku służby dyżurne SMMP przyjęły ponad 50 tys. Wiele mówi to o tym, jak trudna i potrzebna jest to służba.

– Te ćwierćwiecze to historia zdarzeń, budujących siłę naszej formacji, a siłę każdej instytucji stanowią ludzie, którzy ją tworzą – mówił komendant Waldemar Matuszewski, szef poznańskich strażników miejskich, podczas uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia SMMP. – W straży miejskiej tę siłę zawsze tworzyli ci, którzy pracowali i pracują na ulicach naszego miasta, tacy walczakowie poznańskich chodników. To oni kreują opinię o straży i tej opinii nie musimy się wstydzić. To poznańscy strażnicy miejscy codzienni realizują zadania, usprawniające działanie miasta. To poznańscy strażnicy miejscy nie tylko uczą kolejnych pokoleń poznaniaków właściwych zachowań, nie tylko dbają o czystość i bezpieczeństwo, ale także kreują wizerunek miasta.

– Straż miejska to część tego miasta – kontynuował Matuszewski, zwracając się do zgromadzonych na uroczystości strażników: – Życzę nam wszystkim, żeby nasza praca na rzecz Poznania, często mozolna i mało popularna, była dla nas źródłem satysfakcji zawodowej, a dla miasta i jego mieszkańców środkiem do poprawy jakości życia.

Na uroczystości poświęconej jubileuszowi 25-lecia SMMP pojawili się także przedstawiciele władz miasta, w tym m.in. Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski, i Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

– Nie musicie państwo być lubiani, musicie być szanowani – zwracał się do funkcjonariuszy wojewoda Hoffmann. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski wspominał natomiast o randze restrukturyzacji straży miejskiej, która rozpoczęła się wraz z początkiem 2016 r. – Wzmacniamy straż etapowo. To nowy sprzęt, nowi funkcjonariusze, nowy komendant (Waldemar Matuszewski pełni tę funkcję od lipca 2015 r. – przyp. red.), to także poprawianie warunków finansowych i szereg innych działań. Musimy się zmieniać, musimy pokazywać, że jesteśmy gotowi, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Przypomnijmy: restrukturyzacja poznańskiej straży miejskiej to m.in. zmiany strukturalne, wzrost liczby strażników terenowych, powołanie Ekopatrolu i wdrożenie nowego systemu informatycznego.