Bolesław Leśmian patronem 39. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

Spotkania z twórcami i ich dziełami, wręczenie nagrody za najlepszy debiut poetycki – w Poznaniu rozpoczął się 39. Międzynarodowy Listopad Literacki. Otworzył go uroczyście w Sali Lubrańskiego UAM Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Tom poetycki “Strażnicy tajemnic” Karla Grenzlera został nagrodzony tytułem Poetyckiej Książki Roku, a “Stacja wieży ciśnień” Dawida Mateusza Poetyckim Debiutem Roku podczas wtorkowej inauguracji 39. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. W reakcji na kontrowersyjne decyzje Senatu RP, poznański oddział Związku Literatów Polskich ogłosił Bolesława Leśmiana patronem poznańskiej go festiwalu. 

Poznań nie pozostaje obojętny na literaturę – świadczyło o tym nawet miejsce inauguracji 39. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. To właśnie w szacownej Sali Lubrańskiego Collegium Minus Prezydent Miasta Poznania wspólnie z rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wręczyli w maju Poznańską Nagrodę Literacką, ufundowaną wspólnymi środkami miasta i uniwersytetu.

Nie znaczy to jednak, że władze Poznania nie doceniają innych inicjatyw i wyróżnień literackich. Jedną z najważniejszych jest Międzynarodowy Listopad Poetycki.

– Pragnę podziękować Związkowi Literatów Polskich za kontynuowanie tradycji nagród poetyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki – mówił prezydent Solarski. – Dzięki nagrodzie dla poetyckiego debiutanta, ale też wielu innym działaniom Związku Literatów Polskich, dzisiejsze wydarzenie zyskuje szczególnie dla mnie ważny walor – międzypokoleniowość. Moim obowiązkiem jest bowiem wspieranie inicjatyw, skierowanych do seniorów, najbardziej chyba niedocenianej grupy mieszkańców Poznania. Deklaruję wsparcie dla wszelkich nowych inicjatyw do nich skierowanych, także tych, które zakładają współudział młodych ludzi.

Istotnym elementem otwarcia festiwalu był wspaniały esej prof. Jana Miodka, poświęcony swoistej “technologizacji” języka polskiego, niepozbawiony oczywiście dużej dawki humoru.

Wydarzenia 39. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego potrwają do 12 listopada. Program wydarzeń można znaleźć na stronie Związku Literatów Polskich.