Ruszył nabór na wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Ruszył nabór do XX edycji „Wolontariat w WUW”. Na studentów i absolwentów czeka 36 miejsc w różnych wydziałach Urzędu Wojewódzkiego.

Program po raz pierwszy odbył się w 2007 roku. Do tej pory, we wszystkich dotychczasowych edycjach udział wzięło 490 wolontariuszy, a 3300 osób było zainteresowanych uczestnictwem. 20 z wolontariuszy podjęło później pracę w Urzędzie.

Rekrutacja do XX edycji potrwa do 19 marca 2017 roku. Osoby zainteresowane udziałem, powinny przesłać CV oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie WUW, pod adres mailowy wolontariat@poznan.uw.gov.pl. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy, a wolontariat rozpocznie się 6 kwietnia.

W tym roku, najwięcej miejsc czeka na chętnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Zarządzania Kryzysowego i Biurze Organizacyjno-Administracyjnym.