Ponad 700 lat temu Przemysł II został królem, a wizerunek białego orła stał się symbolem Polski

722 lata temu, w Gnieźnie, odbyła się koronacja Przemysła II na króla. Od tego czasu, orzeł biały używany jest jako symbol Polski.

Przemysł II był ostatnim męskim przedstawicielem linii wielkopolskiej w dynastii Piastów. Jako syn księcia Przemysła I i księżniczki Elżbiety, po śmierci ojca, wychowywał się na dworze Bolesława Pobożnego. W 1273 roku otrzymał swoją dzielnicę, czyli księstwo poznańskie, a sześć lat później odziedziczył także księstwo kaliskie.

W 1294 roku, po śmierci księcia gdańskiego Mściwoja II, objął Pomorze Gdańskie, co wzmocniło jego pozycję i pozwoliło na koronację na króla Polski. Ta odbyła się w Gnieźnie, 26 czerwca 1295 roku, pod przewodnictwem arcybiskupa Jakuba Świnki.

Przemysł II jako pierwszy zaczął używać wizerunku orła w koronie jako herbu całego państwa. Do tej pory, stosowany był jedynie na monetach i pieczęciach książąt piastowskich. W 1295 roku, król po raz pierwszy użył tego wizerunku jako godła Polski na rewersie pieczęci majestatycznej.

Choć przez lata, sam wygląd orła i dodatkowych symboli zmieniał się, to właśnie ten wybity w czasach Przemysła II uznawany jest za pierwsze, historyczne godło państwowe.

Sam Przemysł II nie cieszył się panowaniem długo. Zaledwie dziewięć miesięcy później – 8 lutego 1296 roku –  został zamordowany w Rogoźnie, w czasie próby porwania, inspirowanej przez margrabiów brandenburskich.