Nad Wartą oznakowano strefy, w których można legalnie pić alkohol

Nad Wartą pojawiło się oznakowanie wskazujące strefy, w których można legalnie spożywać alkohol. Zgodnie z decyzją radnych, na terenach nadwarciańskich powstało pięć takich stref.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zakaz spozywania alkoholu obowiązuje we wszystkich miejscach publicznych. Samorządy mogą jednak wyznaczać specjalne strefy, w których będzie to legalne.

Pod koniec marca, Rada Miasta Poznania wyznaczyła pięć stref na terenach nadwarciańskich, gdzie przysłowiowe “piwo pod chmurką” będzie legalne.

Strefy wyznaczono w miejscach najbardziej popularnych wśród poznaniaków i turystów, którzy chętnie spędzają tam czas, ale jednocześnie w odpowiedniej odległości od zabudowań mieszkalnych, by nie zakłócać spokoju mieszkańców okolic nad rzeką.

Wczoraj, nad Wartą pojawiło się oznakowanie, które wyznacza strefy zakazu i dopuszczenia spożywania alkoholu.

Strefy, w których spożywanie alkoholu jest legalne:

Na zachodnim brzegu rzeki Warty:

a) na obszarze ograniczonym: od północy betonowym kanałem odpływowym na wysokości Starego Koryta Warty, od wschodu rzeką Wartą, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem są objęte zakazem), od zachodu górną krawędzią skarpy,

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu rzeką Wartą, od południa utwardzonym dojściem od Łazienek rzecznych do rzeki Warty, od zachodu górną krawędzią skarpy;

na wschodnim brzegu rzeki Warty:

a) na obszarze ograniczonym: od północy linią pomiędzy skarpą a rzeką Wartą na wysokości rozgałęzienia rzeki Warty i Kanału Ulgi Cybiny, od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

c) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa utwardzonym dojściem od skarpy do rzeki Warty na wysokości przystani przeładunkowej, od zachodu rzeką Wartą.

Zgodnie z propozycją, alkoholu nie będzie można spożywać na terenie pomiędzy mostem Bolesława Chrobrego a Królowej Jadwigi (po zachodniej stronie rzeki), od mostu Chrobrego do budowanych schodów w parku Stare Koryto oraz na Ostrowie Tumskim.