Wyniki matur 2018. W Wielkopolsce nie zdało 20% maturzystów

Ogłoszono dziś wyniki tegorocznych matur, do których w maju przystąpiło 247 840 osób z całej Polski. W Wielkopolsce do egzaminu podeszły 22 322 osoby. Jak się okazuje, około 20% wielkopolskich maturzystów nie uzyskało wystarczającej liczby punktów, by zdać.

Maturzyści obowiązkowo musieli przystąpić do egzaminu z języka polskiego, wybranego języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Każdy musiał również przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Z 22 322 przystępujących w tym roku do egzaminów osób zdało 17 691 maturzystów, czyli 79,3% wszystkich. Jedynie 3 382 z osób, które nie zdały może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu tego roku. Aż 1249 maturzystów nie zaliczyło więcej niż jednego przedmiotu, co oznacza, że kolejne podejście do egzaminu będą mogli mieć dopiero za rok.

Po raz kolejny, najtrudniejszym przedmiotem okazała się matematyka, którą zdało jedynie 83% maturzystów.

Z egzaminem o wiele lepiej poradzili sobie absolwenci liceum ogólnokształcącego niż ci, którzy ukończyli technikum. Wśród tych pierwszych zdało 85,3% osób, a wśród tych drugich 69,6%.

Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym w Wielkopolsce wyniósł 56%, natomiast z rozszerzonego 49%. Z matematyki na poziomie podstawowym średnim wynikiem było 54%, a na poziomie rozszerzonym 24%.

Wśród języków obcych po raz kolejnym największym zainteresowaniem cieszył się język angielski, gdzie średnim wynikiem na poziomie podstawowym było 76%, a rozszerzonym 56%.

Wyniki wielkopolskich absolwentów są w zdecydowanej większości podobne do średnich wyników ogólnopolskich.