Dziedziniec przed Zamkiem zmieni swoje oblicze

Dziedziniec od strony ulicy Św. Marcin to miejsce, które wpisuje Zamek w przestrzeń miasta. Chcąc wykorzystać jego ogromny potencjał, stoimy przed kompleksową zmianą. Plac, wykorzystywany obecnie jako parking, planujemy przekształcić w zielony dziedziniec, miejsce spotkań i inspiracji oraz element realnej rewitalizacji śródmieścia Poznania. Poza funkcją codziennego odpoczynku będziemy tu realizować nasz program edukacyjny i animacyjny oraz niewielkie wydarzenia muzyczne i teatralne. Mamy nadzieję, że wspólny dziedziniec stanie się ważnym dla poznaniaków miejscem na mapie miasta.

Aby zadbać o wysoką jakość rozwiązań, rozpisaliśmy konkurs architektoniczny. Konkurs przeprowadzony został w pionierskiej, dwuetapowej formule. W pierwszym etapie udział wzięło 40 zespołów projektowych z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 zespołów: Aleksander Wadas Studio, Aneta Faner, DA Dziuba Architekci, Michał Bernasik Architekci, Mikołaj Gierych i Mili Młodzi ludzie, MOFO Architekci MA, MPP i Palmett.

I nagrodę w konkursie, w wysokości 25 000 zł, otrzymało Aleksander Wadas Studio

W uzasadnieniu wyboru Przewodniczący Sądu Konkursowego mgr. inż. arch. Piotr Kostka podkreślił, że „zwycięska praca konkursowa odpowiedziała wyczerpująco na potrzeby zamawiającego. Pawilon
z częścią gastronomiczną i zapleczem socjalnym, wychodzący z aktywnością zamkową na zewnątrz
z wyświetlanymi na ledowym ekranie z informacjami o wydarzeniach w Zamku, tworzy strefę zewnętrzną projektowanego założenia. Masywny dach pawilonu nawiązuje do architektury Zamku a domknięty plac pomiędzy Zamkiem i pawilonem, podzielono czytelnie na strefy wypoczynku i reprezentacyjną. Projekt daje dużo możliwości aranżacji przestrzeni placu, w centralnej części umieszczono dysze chłodzące oraz płytkie lustro wody wykorzystywane latem dla ochłody lub zimą jako lodowisko –
praca jako jedyna pokazała aranżacje przestrzeni we wszystkich porach roku.

Uznanie Sądu Konkursowego znalazło ciekawe rozwiązanie posadzki z wykorzystaniem starych płyt, uzupełnianych w procesie wykonania nowej posadzki, a także zagospodarowania szarej wody opadowej, świadczące o świadomym podejściu do zrównoważonego projektowania.

Uznanie w oczach Sądu Konkursowego znalazło także szczegółowo opracowane projekty indywidualnych mebli stałychbetonowych, uzupełnianych zaprojektowaną zielenią oraz mobilnych-aluminiowych. Meble miejskie zostały rozmieszczone w sposób przemyślany tworząc przyjemne enklawy na różne okazje. Dodatkowo enklawy te wydzielone zostały, przemyślaną pod kątem zmiany pór roku, całoroczną zielenią.

Sąd Konkursowy w zaleceniach wnosi jednak o zastosowanie drewna w częściach siedzisk dla ocieplenia miejskich mebli.1

II nagroda, w wysokości 15 000 zł, przypadła Anecie Faner

W pracy doceniono umiejętne strefowanie przestrzeni, przy jednoczesnym podkreśleniu ważnych osi widokowych. Na uznanie zasłużyło także rozwiązanie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, ciekawie zaprojektowany pawilon oraz potraktowana z uwagą zieleń. „Wątpliwości wzbudziła jednak niewykorzystana przestrzeń w narożniku dziedzińca oraz zbyt duża powierzchnia kamiennej nawierzchni w centralnej części placu. Projekt posadzki nie zyskał uznania sędziów pomimo dobrej jakości zaproponowanych materiałów.” 2

1 cytat z opinii Sądu Konkursowego 2 cytat z opinii Sądu Konkursowego

page1image1205215424

III nagroda, w wysokości 10 000 zł, trafiła do pracowni Palmett.

Jej walorem było „dyskretne rozwiązanie dostępu do wejścia A Zamku osób z niepełnosprawnościami, które nie stygmatyzuje, a na równi traktuje wszystkich. Praca dobrze przemyślana, nie pozostawia wielu wątpliwości. Ciekawie zaprojektowany pawilon dobrze wpisujący się w całość założenia, podkreślający tym samy osie, na których został zaprojektowany układ. Z dużą uwagą potraktowana projektowana zieleń w kontekście doboru gatunków, a także uwzględnienie przestrzeni dla miejskiej fauny. Wątpliwości budzi niewykorzystana przestrzeń w narożniku dziedzińca oraz zbyt duża powierzchnia kamiennej nawierzchni w centralnej części placu. Projekt posadzki nie zyskał uznania sędziów pomimo dobrej jakości zaproponowanych materiałów”3.

W konkursie wyróżniono ponadto pracę DA Dziuba Architekci za wpasowanie nowego obiektu
w
istniejący kontekst i nawiązanie relacji z dostojnym gmachem Zamku oraz MPP za odważną i ciekawą formą architektoniczną pawilonu w formie kolumnady domykającej plac przed Zamkiem. Pomimo walorów, propozycje te nie stanowiły jednak kompleksowej odpowiedzi na potrzeby CK ZAMEK.

Zwycięska praca konkursowa stanie się podstawą projektu budowlanego i wykonawczego. Prace projektowe zamierzamy zakończyć w 2020 roku.

Wystawę pokonkursową, przedstawiającą projekty wszystkich uczestników II etapu konkursu można oglądać w Holu Wielkim CK ZAMEK od 14 października do 9 listopada 2019.

Sąd Konkursowy:

Przewodniczący: mgr inż. arch. Piotr Kostka Członek IARP, prezes SARP Oddział Poznań Sędzia referent: mgr inż. arch. Anna RybarczykRobak, TWP, Koalicja Święty Marcin

Członkowie:
mgr Zofia Starikiewicz: zastępca dyrektora CK ZAMEK
mgr inż. arch. Katarzyna Podlewska: zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, członek IARP
mgr Aleksandra Dolczewska: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk: Architekt IARP, członek SARP Oddział Poznań
dr Paweł Grobelny: projektant, specjalista w zakresie projekt
owania przestrzeni publicznych
Sędzia rezerwowy: mgr inż. arch. Jarosław Wroński : Członek IARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Poznań