Można już zgłaszać kandydatury do Poznańskiej Nagrody Literackiej

Można już zgłaszać kandydatury do tegorocznej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Jak zwykle będzie ona przydzielana w dwóch kategoriach – za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury, a także za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do połowy lutego, a laureaci będą mogli liczyć na atrakcyjne nagrody finansowe.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest od 2015 roku, kiedy to po śmierci Stanisława Barańczaka z inicjatywą jej utworzenia wyszli Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor UAM.

Nagroda składa się z dwóch części. Pierwsza to Nagroda im. Adama Mickiewicza, która jest przyznawana za całokształt twórczości. Jej laureat otrzymuje 60 tysięcy złotych. Drugą część stanowi Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40 tysięcy złotych, przeznaczone dla twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

W ubiegłym roku laureatami zostali Wiesław Myśliwski (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz Tomasz Bąk (Stypendium im. Barańczaka).

Od 10 stycznia przyjmowane są już zgłoszenia do tegorocznej edycji. Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny przesłać swoją kandydaturę do 15 lutego. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (także e-mail i nr telefonu), tytuł książki (czy książek) wydanej w ciągu ostatnich trzech lat, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej, zredagowaną notkę biograficzną autora oraz krótką rekomendację ze strony osoby lub instytucji.

Laureaci zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursową, która ogłosi wyniki do końca kwietnia 2020 roku.

Książki w postaci tradycyjnej lub elektronicznej należy nadsyłać na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 oraz na adres mailowy j.przygonska@ckzamek.pl.