Spotkanie noworoczne u prezydenta Poznania

W piątkowy wieczór w Centrum kultury Zamek odbyło się spotkanie noworoczne, na które zaprosił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. W uroczystości udział wzięli m.in. urzędnicy, poznańscy radni, parlamentarzyści, przedstawiciele województwa i powiatu, służb mundurowych oraz świata biznesu, kutury i nauki.

Prezydent Poznania w swoim przemówieniu do zgromadzonych gości podziękował za współpracę, szczególnie w trudnych momentach i sytuacjach w 2019 roku. Podkreślił, że rozwój miasta zależy od zaangażowania różnych ludzi w różnych obszarach. Zaznaczył, że ważna jest współpraca zarówno zarówno władz lokalnych między sobą, jak i ze społecznością lokalną i mieszkańcami.

Zaznaczył, że wiele inicjatyw nie byłoby możliwych do realizacji, gdyby nie zaangażowanie także ruchów miejskich czy organizacji pozarządowych.

Jacek Jaśkowiak podkreślił, że w ostatnich latach Poznań coraz bardziej stawia na konsultacje społęczne przy pracach nad nowymi rozwiązaniami, które mają poprawić jakość życia w mieście. Jak zauważył, to właśnie poszczególne grupy społeczne najlepiej wiedzą, co można poprawić, zmienić lub dodać. Wskazał m.in. na budowanie polityki senioralnej i usług w ramach programu Viva Senior czy zdrowotnej w tym np. dopłat do zabiegów in vitro.

W czasie przemówienia przyznał, że Poznań dalej będzie rozwijał m.in. infrastrukturę drogową czy transport publiczny, jednak z uwagi na wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych i decyzje obecnego rządu, samorządy mają coraz mniej kompetencji, dochodzi do coraz większej centralnizacji władzy, a co więcej, samorządom brakuje pieniędzy na realizację drogich reform i zmian wprowadzanych przez rządzących, a tym samym także dalsze kontynuowanie dotychcasowych programów i inwestycji.

Prezydent zwrócił się do zgromadzonych parlamentarzystów z prośbą o szerszą współpracę.

Jacek Jaśkowiak podkreślił także konieczność podejmowania kolejnych działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych.

Uroczystość była również okazją do wręczenia Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania, którą w tym roku przyznano Jensowi Ocksenowi, prezesowi spółki Volkswagen Poznań.

Po oficjalnej części spotkania, rozpoczęł się występy artystyczne oraz bankiet.

W czasie spotkania noworocznego przeproadzono także zbiórkę funduszy na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym “Żurawinka”.