Pandemia pogorszyła zdrowie psychiczne pracowników. Co może zrobić pracodawca?

Z powodu koronawirusa wielu pracowników podupadło na zdrowiu psychicznym. U niektórych ujawniły się wręcz zachowania wskazujące na chorobę psychiczną, a przynajmniej poważne zaburzenia osobowości. Tymczasem pracodawca w takiej sytuacji ma małe możliwości zareagowania, informuje Prawo.pl.

Pracodawca może porozmawiać z pracownikiem w celu ustalenia przyczyn niepokojącego zachowania. Może też, po uzgodnieniu z nim, wysłać go na urlop lub dopasować sposób i czas wykonywania pracy do schorzeń pracownika (np. wydłużyć czas pracy przy wytwarzaniu określonych produktów). Jeśli zauważy u pracownika poważny kryzys psychiczny, może zaproponować mu skorzystanie z Telefonicznej Informacji Pacjenta lub zgłoszenie się do jednego z Ośrodków Interwencji Kryzysowej. 

Według Prawo.pl pracodawca może także skierować pracownika na dodatkowe badania profilaktyczne, jeśli zachowanie podwładnego odbiega od normy.

Kodeks pracy wyraźnie stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pomocne może być w tym przypadku orzeczenie Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2002 r. (sygn. akt I PK 44/02), w którym Sąd orzekł, że aktualnym orzeczeniem lekarskim, w rozumieniu art. 229 par. 4 Kodeksu pracy, jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. 

Orzeczenie zachowuje aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak przestaje być aktualnym badaniem w przypadku wystąpienia w tym czasie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika, podaje Prawo.pl. 

W tym przypadku zachowanie pracownika musi zagrażać jemu samemu, może też zagrażać innym pracownikom.

Pracodawca w tym przypadku powinien wskazać czynniki lub wymagania, jakim należy sprostać przy wykonywaniu pracy (np. duża koncentracja, szybkość reagowania itp.), jednak decyzję o dodatkowym badaniu psychiatrycznym będzie podejmował lekarz medycyny pracy, zaznacza Prawo.pl. 

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.