Gala Złotych Hipolitów 2020 na żywo

„Złoty Hipolit” buduje swój prestiż od 20 lat. Jubileuszowa Gala wręczenia Statuetki i Godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” przyznawanej przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, była planowana na dzień 24 października br. w Poznaniu, jednak ze względu na ograniczenia wprowadzone przez władze państwowe w związku z pandemią,  gala wręczenia Honorowych Nagród Złotego Hipolita odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 12:00 na platformie codziennypoznan.pl . 

Tegoroczna edycja Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita 2020” została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. 

Tytuł „Sponsora Głównego Projektu Złoty Hipolit 2020” przyjęło PGNiG. Z kolei Partnerem Głównym tegorocznej edycji Złotego Hipolita została ENEA. Sponsorami są: ATANER – Poznań, firma TFP – Dziećmierowo gm. Kórnik i PPHU ALIMA-BIS Sp. z o.o.   
„Złoty Hipolit” odnalazł godne miejsce wśród stu czterdziestu czterech osobistości: przedstawicieli różnych profesji: świata nauki, mediów, biznesu, kultury, sztuki i duchowieństwa. Postawa ich wszystkich udowadnia misję projektu „Złoty Hipolit”: upowszechnianie wartości patriotycznych, szacunek dla pracy i tradycji pozytywistycznych, jako źródło pomyślności narodu. Osoby, które otrzymują Statuetkę Złotego Hipolita zyskują Godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”.

Święty w gronie laureatów

To fenomen nie tylko dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, ale dla całej Wielkopolskiej Ziemi. Pierwszą osobistością, która jako Dar, przyjęła Statuetkę „Złotego Hipolita” był Jan Paweł II, który jest dziś świętym. Akt przyjęcia Statuetki nastąpił w Watykanie, 1 sierpnia 2001 roku. „Złotego Hipolita” wręczył dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Działo się to na tysięcznej audiencji w Watykanie.

Jak zostać kandydatem do nagrody „Złotego Hipolita”?  

Laureatów do nagrody zgłaszają osoby zaufania publicznego oraz Kapituła, która jest powoływana corocznie. Przewodniczy jest szczególnie ważna w regionie osobistość. Są to zazwyczaj rektorzy wyższych uczelni miasta Poznania.

Kapituła składa się zawsze z jedenastu osób i nie przeprowadza nad żadną propozycją głosowania. Każda osoba wyróżniona Statuetką musi uzyskać pełen konsensus wśród członków Kapituły.

W praktyce Kapituła odbywa formalnie dwa posiedzenia. Na pierwszym z nich ustala skład osób nominowanych do Statuetki. Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przeprowadza z wszystkimi nominowanymi stosowne rozmowy… Później jest drugie posiedzenie, we wrześniu każdego roku. Wtedy lista laureatów zostaje zatwierdzona.
Hollywood, Warszawa, Watykan, Poznań…  

… to te miejsca, które głównie są kojarzone z tegoroczny laureatami Statuetki Złotego Hipolita. Gdy o nich czytamy, wiemy, że ma to swoje realne uzasadnienie.
Osiem „Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej” roku 2020
przedstawia się następująco:

1.Prof. Stefan Jurga –
fizyk, naukowiec, nauczyciel akademicki, Rektor UAM w  latach 1996–2002.

2. Jan A.P. Kaczmarek
kompozytor autor muzyki do filmów  i spektakli teatralnych

3. Emilian Kamiński –  
aktor i reżyser, wokalista i pisarz – Warszawa.

4. Prof. Witold Modzelewski –
prawnik, nauczyciel akademicki, wiceminister finansów 1992–1996.

5. Prof. Andrzej Nowak –
historyk,  sowietolog, publicysta, nauczyciel akademicki UJ w Krakowie, członek PAN.

6. Abp Wojciech Polak –
Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski, Gniezno.
 
7. Prof. Hanna Suchocka –
polityk, prawnik, nauczyciel akademicki, premier RP 1992-1993.

8 .Prof. Ewa Wycichowska –
tancerka, choreograf, pedagog, menadżer kultury,
dyrektor Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego w latach 1988-2016

Obrady Kapituły zakończone sukcesem…

Tych 8 osobistości udowadnia, że są to nazwiska prezentujące różne dziedziny życia, w tym naukowe i artystyczne. Są one związane w różnej mierze z Poznaniem, lecz w znane i cenione w całej Europie. Mają wieloletni, stały i uniwersalny wkład w rozwój życia obywatelskiego, społecznego, gospodarczego, naukowego czy kulturotwórczego. Za ich wybór odpowiada w tym roku Kapituła w następującym składzie:
Przewodniczący Kapituły:

Prof. Jan  Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Członkowie Kapituły:

1. Renata – Borowska – Juszczyńska –  dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu
2. Prof. Roman Budzinowski  – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM
3. Dominik Górny  – sekretarz  Towarzystwa im. H. Cegielskiego
4. Katarzyna Kamińska  – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Poznań
5. Dr Marian Król  –  prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
6. Agata Ławniczak  –   red. nacz. Telewizji Poznań    
7. Prof. Tomasz Łodygowski  –  rektor Politechniki Poznańskiej
8. Dr Magdalena Mrugalska-Banaszak –  dyrektor Muzeum Miasta Poznania
9. Ryszard Szulc  – prezes Zarządu Ataner – Poznań
10.Tadeusz Wallas  – prorektor UAM w Poznaniu

Tegoroczna Gala wręczania Honorowych Nagród „Złotego Hipolita 2020” ze względu na ograniczenia wprowadzone przez władze państwowe w związku z pandemią, odbędzie się w możliwie najbliższym terminie po zniesieniu tych ograniczeń. O nowym terminie gali poinformujemy zarówno Dostojnych Laureatów jak i wszystkich zainteresowanych.
WP_Hook Object
(
  [callbacks] => Array
    (
      [8] => Array
        (
          [000000002a57b87c0000000041adae9frun_shortcode] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => WP_Embed Object
                    (
                      [handlers] => Array
                        (
                          [10] => Array
                            (
                              [youtube_embed_url] => Array
                                (
                                  [regex] => #https?://(www.)?youtube\.com/(?:v|embed)/([^/]+)#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_youtube
                                )

                            )

                          [9999] => Array
                            (
                              [audio] => Array
                                (
                                  [regex] => #^https?://.+?\.(mp3|ogg|flac|m4a|wav)$#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_audio
                                )

                              [video] => Array
                                (
                                  [regex] => #^https?://.+?\.(mp4|m4v|webm|ogv|flv)$#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_video
                                )

                            )

                        )

                      [post_ID] => 
                      [usecache] => 1
                      [linkifunknown] => 1
                      [last_attr] => Array
                        (
                        )

                      [last_url] => 
                      [return_false_on_fail] => 
                    )

                  [1] => run_shortcode
                )

              [accepted_args] => 1
            )

          [000000002a57b87c0000000041adae9fautoembed] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => WP_Embed Object
                    (
                      [handlers] => Array
                        (
                          [10] => Array
                            (
                              [youtube_embed_url] => Array
                                (
                                  [regex] => #https?://(www.)?youtube\.com/(?:v|embed)/([^/]+)#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_youtube
                                )

                            )

                          [9999] => Array
                            (
                              [audio] => Array
                                (
                                  [regex] => #^https?://.+?\.(mp3|ogg|flac|m4a|wav)$#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_audio
                                )

                              [video] => Array
                                (
                                  [regex] => #^https?://.+?\.(mp4|m4v|webm|ogv|flv)$#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_video
                                )

                            )

                        )

                      [post_ID] => 
                      [usecache] => 1
                      [linkifunknown] => 1
                      [last_attr] => Array
                        (
                        )

                      [last_url] => 
                      [return_false_on_fail] => 
                    )

                  [1] => autoembed
                )

              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [9] => Array
        (
          [do_blocks] => Array
            (
              [function] => do_blocks
              [accepted_args] => 1
            )

          [000000002a57a2e20000000041adae9fapply_builder_in_content] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => Elementor\Frontend Object
                    (
                      [post_id:Elementor\Frontend:private] => 226944
                      [fonts_to_enqueue] => Array
                        (
                        )

                      [render_mode_manager] => Elementor\Core\Frontend\Render_Mode_Manager Object
                        (
                          [current:Elementor\Core\Frontend\Render_Mode_Manager:private] => Elementor\Core\Frontend\RenderModes\Render_Mode_Normal Object
                            (
                              [post_id:protected] => 0
                              [document:protected] => 
                            )

                          [render_modes:Elementor\Core\Frontend\Render_Mode_Manager:private] => Array
                            (
                              [normal] => Elementor\Core\Frontend\RenderModes\Render_Mode_Normal
                            )

                        )

                      [registered_fonts:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                          [0] => Oswald
                          [1] => Roboto Slab
                          [2] => Roboto
                          [3] => Playfair Display
                          [4] => fa-brands
                          [5] => fa-solid
                        )

                      [icon_fonts_to_enqueue:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                        )

                      [enqueued_icon_fonts:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [0] => https://codziennypoznan.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.css
                            )

                          [1] => Array
                            (
                              [0] => https://codziennypoznan.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.css
                            )

                        )

                      [_has_elementor_in_page:Elementor\Frontend:private] => 1
                      [_is_excerpt:Elementor\Frontend:private] => 
                      [content_removed_filters:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                        )

                      [body_classes:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                          [0] => elementor-default
                          [1] => elementor-kit-8
                        )

                      [reflection:Elementor\Core\Base\Module:private] => 
                      [components:Elementor\Core\Base\Module:private] => Array
                        (
                        )

                      [settings:Elementor\Core\Base\Base_Object:private] => 
                    )

                  [1] => apply_builder_in_content
                )

              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [10] => Array
        (
          [wptexturize] => Array
            (
              [function] => wptexturize
              [accepted_args] => 1
            )

          [wpautop] => Array
            (
              [function] => wpautop
              [accepted_args] => 1
            )

          [shortcode_unautop] => Array
            (
              [function] => shortcode_unautop
              [accepted_args] => 1
            )

          [prepend_attachment] => Array
            (
              [function] => prepend_attachment
              [accepted_args] => 1
            )

          [wp_filter_content_tags] => Array
            (
              [function] => wp_filter_content_tags
              [accepted_args] => 1
            )

          [ADNI_Filters::content_filter] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => ADNI_Filters
                  [1] => content_filter
                )

              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [11] => Array
        (
          [capital_P_dangit] => Array
            (
              [function] => capital_P_dangit
              [accepted_args] => 1
            )

          [do_shortcode] => Array
            (
              [function] => do_shortcode
              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [20] => Array
        (
          [convert_smilies] => Array
            (
              [function] => convert_smilies
              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [1200] => Array
        (
          [000000002a57ba760000000041adae9fthe_content] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => YARPP Object
                    (
                      [default_options] => Array
                        (
                          [threshold] => 4
                          [limit] => 4
                          [excerpt_length] => 10
                          [recent] => 
                          [before_title] => 
 • [after_title] =>
 • [before_post] => [after_post] => [before_related] =>

  Related posts:

   [after_related] =>
  [no_results] =>

  No related posts.

  [order] => score DESC [rss_limit] => 3 [rss_excerpt_length] => 10 [rss_before_title] =>
 • [rss_after_title] =>
 • [rss_before_post] => [rss_after_post] => [rss_before_related] =>

  Related posts:

   [rss_after_related] =>
  [rss_no_results] =>

  No related posts.

  [rss_order] => score DESC [past_only] => [show_excerpt] => [rss_show_excerpt] => [template] => [rss_template] => [show_pass_post] => [cross_relate] => [rss_display] => [rss_excerpt_display] => 1 [promote_yarpp] => [rss_promote_yarpp] => [myisam_override] => [exclude] => [weight] => Array ( [title] => 1 [body] => 1 [tax] => Array ( [category] => 1 [post_tag] => 1 ) ) [require_tax] => Array ( ) [optin] => [thumbnails_heading] => Related posts: [thumbnails_default] => https://codziennypoznan.pl/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/images/default.png [rss_thumbnails_heading] => Related posts: [rss_thumbnails_default] => https://codziennypoznan.pl/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/images/default.png [display_code] => [auto_display_archive] => [auto_display_post_types] => Array ( [0] => post ) [pools] => Array ( ) [manually_using_thumbnails] => [rest_api_display] => 1 [rest_api_client_side_caching] => [yarpp_rest_api_cache_time] => 15 ) [pro_default_options] => Array ( ) [default_hidden_metaboxes] => Array ( ) [debug] => [yarppPro] => Array ( [active] => 0 [aid] => [st] => [v] => [dpid] => [optin] => [auto_display_post_types] => Array ( [0] => post ) ) [cache_bypass] => YARPP_Cache_Bypass Object ( [name] => bypass [demo_time] => [related_postdata:YARPP_Cache_Bypass:private] => Array ( ) [related_IDs:YARPP_Cache_Bypass:private] => Array ( ) [demo_limit:YARPP_Cache_Bypass:private] => 0 [core:protected] => YARPP Object *RECURSION* [yarpp_time:protected] => [discovering_keywords:protected] => [score_override] => [online_limit] => [last_sql] => ) [cache] => YARPP_Cache_Tables Object ( [name] => custom tables [core:protected] => YARPP Object *RECURSION* [yarpp_time:protected] => [discovering_keywords:protected] => [score_override] => [online_limit] => [last_sql] => ) [admin] => [db_schema] => YARPP_DB_Schema Object ( ) [active_cache:YARPP:private] => [storage_class:YARPP:private] => YARPP_Cache_Tables [default_dimensions:YARPP:private] => Array ( [width] => 120 [height] => 120 [crop] => [size] => 120x120 [_default] => 1 ) [rendering_related_content:YARPP:private] => [templates:YARPP:private] => [current_post:YARPP:private] => [current_query:YARPP:private] => [current_pagenow:YARPP:private] => [post_types:YARPP:private] => [taxonomies:YARPP:private] => [db_options] => YARPP_DB_Options Object ( ) ) [1] => the_content ) [accepted_args] => 1 ) ) ) [iterations:WP_Hook:private] => Array ( ) [current_priority:WP_Hook:private] => Array ( ) [nesting_level:WP_Hook:private] => 0 [doing_action:WP_Hook:private] => )