Na których ulicach od jutra trzeba będzie płacić za postój na Wildzie i Łazarzu?

W poniedziałek, 1 lutego, na terenie Wildy i Łazarza zostanie wprowadzona Strefa Płatnego Parkowania. Początkowo nie będzie jednak obowiązywać na wszystkich ulicach tych dzielnic. Za parkowanie trzeba będzie płacić na 40 ulicach.

Prace związane z wdrażaniem strefy płatnego parkowania miały być realizowane w okresie letnio-jesiennym ubiegłego roku. Odroczone o trzy miesiące, z powodu pandemii, posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, mające rozstrzygnąć odwołanie jednego z oferentów, zaburzyło pierwotny harmonogram.

W efekcie umowę z wykonawcą można było podpisać dopiero w połowie sierpnia 2020 roku. Spowodowało to przesunięcie prac na miesiące jesienno-zimowe bez możliwości przedłużenia określonego w warunkach przetargowych 6-miesięcznego terminu, np. na kolejny wiosenno-letni sezon. Dopiero załamanie pogody, które uniemożliwiło wdrożenie w pełni oznakowania poziomego (malowania) dało formalną podstawę do aneksowania umowy i korekty terminów.

Prace na kolejnych ulicach będziemy prowadzić, jak tylko pozwoli na to pogoda. Konieczna jest dodatnia temperatura powietrza i odpowiednia wilgotność. W innym wypadku oznakowanie nie będzie wykonanie zgodnie z podstawowymi standardami gwarantującymi trwałość. wiemy, że takie obszarowe przyłączanie kolejnych części Łazarza i Wildy będzie rodziło trudności dla mieszkańców. Dlatego mieszkańcy Łazarza i Wildy będą mogli korzystać z bezpłatnych, tymczasowych parkingów, przy Arenie na Łazarzu, na który wjazd znajduje się od ul. Wyspiańskiego a na Wildzie na niezabudowanej, miejskiej działce położonej przy zbiegu ul. Roboczej i Umińskiego.

Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM

ZDM wystąpi do Rady Miasta Poznania z prośbą o wydłużenie okresu ważności zakupionych identyfikatorów o okres, w którym strefa nie działała w pełni.

Na których ulicach obowiązywać będzie SPP od 1 lutego?

Wilda:

Olimpijska, Maratońska, Bielniki, Żelazka, Droga Dębińska (od ul. Królowej Jadwigi do Hetmańskiej), Dolna Wilda, Krzyżowa, św. Jerzego, Powstańcza, Wierzbięcice (od ul. Krzyżowej do Czajczej), Madalińskiego, Niedziałkowskiego (od ul. Wierzbięcice do Przemysłowej), Spychalskiego (od ul. Górna Wilda do Wierzbięcice), Żupańskiego (od ul. Różanej do Wierzbięcice), św. Czesława (od ul. Różanej do Wierzbięcice), Poplińskich

Łazarz:

Głogowska (od mostu Dworcowego do ul. Hetmańskiej), Chociszewskiego, Potworowskiego, Stablewskiego (od ul. Głogowskiej do Jarochowskiego), Morawskiego, Sczanieckiej, Bogusławskiego, Szymborskiej, Niegolewskich (od ul. Głogowskiej do Jarochowskiego), Limanowskiego, Wyspiańskiego (od ul. Głogowskiej do Jarochowskiego), Kasprzaka (od Hetmańskiej do Niegolewskich), Matejki (od ul. Niegolewskich do Wyspiańskiego), Klonowica, Drużbackiej, Jarochowskiego (od ul. Hetmańskiej do Wyspiańskiego), Konopnickiej, Orzeszkowej, Śniadeckich (od ul. Grunwaldzkiej do Parkowej), Święcickiego, Grunwaldzka (od Roosevelta do Stolarskiej), Biała, Niecała oraz Małeckiego (od rynku Łazarskiego do Strusia).

Na wszystkich ulicach objętych odpłatnością w ramach SPP na terenie Wildy i Łazarza obowiązywać będą następujące stawki: pierwsza godzina 3,5 zł, druga 4,2 zł, trzecia 4,9 zł.