Na których ulicach Łazarza i Wildy będzie obowiązywała Strefa Płatnego Parkowania od 1 lutego?

Już od najbliższego poniedziałku, 1 lutego, zacznie obowiązywać Strefa Płatnego Parkowania na terenie Wildy i Łazarza. Początkowo nie obejmie ona jednak wszystkich ulic, a jedynie te wyznaczone, na których możliwe było wykonanie wszelkich prac przygotowawczych.

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania wiąże się z przygotowaniem infrastruktury, w tym montażem parkomatów oraz organizacji ruchu – zarówno w jeździe jak i wyznaczeniu sposobu i miejsc parkowania.

Z uwagi na późniejsze podpisanie umowy z wykonawcą spowodowane długim procesem odwoławczym od przetargu (więcej na ten temat m.in. tutaj), wykonawca nie zdążył przeprowadzić wszystkich prac przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi w okresie jesienno-zimowym.

Z tego powodu wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na całym obszarze nie jest możliwe. Od 1 lutego początkowo opłaty za parkowanie będą pobierane na wyznaczonych ulicach.

Ulice na Wildzie, na których pobierane będą opłaty za parkowanie od 1 lutego:

– Olimpijska, Maratońska, Bielniki, Żelazka, Droga Dębińska (od ul. Królowej Jadwigi do Hetmańskiej),

– Dolna Wilda, Krzyżowa, św. Jerzego, Powstańcza, Wierzbięcice (od ul. Krzyżowej do Czajczej),

– Madalińskiego

– Niedziałkowskiego (od ul. Wierzbięcice do Przemysłowej), Spychalskiego (od ul. Górna Wilda do Wierzbięcice), Żupańskiego (od ul. Różanej do Wierzbięcice), św. Czesława (od ul. Różanej do Wierzbięcice), Poplińskich.

Ulice na Łazarzu, na których pobierane będą opłaty za parkowanie od 1 lutego:

– Głogowska (od mostu Dworcowego do ul. Hetmańskiej)

– Chociszewskiego, Potworowskiego, Stablewskiego (od ul. Głogowskiej do Jarochowskiego), Morawskiego, Sczanieckiej, Bogusławskiego, Szymborskiej, Niegolewskich  (od ul. Głogowskiej do Jarochowskiego), Limanowskiego, Wyspiańskiego (od ul. Głogowskiej do Jarochowskiego),
Kasprzaka (od Hetmańskiej do Niegolewskich), Matejki (od ul. Niegolewskich do Wyspiańskiego), Klonowica, Drużbackiej, Jarochowskiego (od ul. Hetmańskiej do Wyspiańskiego)


- Konopnickiej, Orzeszkowej, Śniadeckich (od ul. Grunwaldzkiej do Parkowej), Święcickiego, Grunwaldzka (od Roosevelta do Stolarskiej),


– Biała, Niecała oraz Małeckiego (od rynku Łazarskiego do Strusia).

Na pozostałych ulicach opłaty będą pobierane po zrealizowaniu pełnej, nowej organizacji ruchu.