Wciąż można skorzystać z programu Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki

Wsparcie lekarza geriatry, pielęgniarki, psychologa, a także możliwość wezwania pomocy 24 godziny na dobę – to pomoc, z jakiej bezpłatnie mogą skorzystać m.in. seniorzy, w ramach oferty Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki. Do programu wciąż można się zgłosić.

Jak podał poznański magistrat, teleopieka to propozycja dla osób, które mieszkają samotnie lub spędzają w samotności większą część dnia. Mogą z niej skorzystać także osoby w trudnej sytuacji życiowej np. z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności, potrzebujące wsparcia. Projekt Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki jest bezpłatny i realizowany na terenie Poznania oraz gmin: Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Komorniki, Kleszczewo, Stęszew, Buk, Mosina.

“W praktyce każdy uczestnik projektu dostaje bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz prosty w obsłudze głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia np. duszności, zawroty głowy, upadek, senior może w prosty sposób skontaktować się z teleasystentem, który podejmuje odpowiednie działania – np. wzywa służby ratunkowe albo powiadamia sąsiada posiadającego klucze” – tłumaczył magistrat.

Dodał, że jeśli połączenie zostanie wykonane za pomocą guzika alarmowego – tak zwane “połączenie czerwone” – teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala szybko przekazać kluczowe informacje służbom medycznym np. o przyjmowanych lekach, alergiach, możliwościach wejścia do budynku. Te dane ustala wcześniej z seniorem asystent, który kwalifikuje do projektu i szkoli z obsługi sprzętu umożliwiającego wezwanie pomocy.

“W ramach Teleopieki uczestnik może korzystać również z tak zwanych połączeń zielonych, czyli rozmów towarzyskich z teleasystentem, np. jeśli doskwiera mu samotność lub potrzebuje dodatkowych informacji. Ponadto raz w tygodniu teleasystenci sami dzwonią do podopiecznych, aby sprawdzić jak oni się czują i czy sytuacja nie uległa pogorszeniu” – podał magistrat.

Centrum Teleopieki działa przez całą dobę, również w niedziele i święta.

W ramach programu korzystać można także z tzw. usług domowych, czyli wsparcia specjalistów z zespołu medycznego: lekarza geriatry, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa, a także z możliwości uzyskania porady prawnej ze strony Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niepełnosprawnych. Zakres usług ustalany jest z osobistym asystentem na podstawie wywiadu i stworzonego Indywidualnego Planu Opieki i Wsparcia.

Urząd Miasta Poznania poinformował, że obecnie w projekcie uczestniczy niemal 700 osób z Poznania i prawie 150 osób z podpoznańskich gmin. Do projektu nadal można się jeszcze zapisać. Zgłoszenia można dokonać składając pisemny wniosek o przydzielenie usługi teleopieki w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Zgłoszenia przyjmowane są także telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, pod numerami telefonów: Nowe Miasto – tel. 518 301 265, 518 301 215, Wilda – tel. 518 301 525, Jeżyce – tel. 518 301 932, Stare Miasto – tel. 518 301 641, Grunwald – tel. 518 301 796. A także w gminach: Kleszczewo, Kórnik, Komorniki, Mosina – tel. 502-215-531, oraz w gminach: Buk, Stęszew, Suchy Las, Dopiewo – tel. 797-526-129.

O ostatecznej kwalifikacji decyduje asystent – pracownik projektu, na podstawie wywiadu z potencjalnym uczestnikiem.

“Trwająca już prawie rok pandemia niesie ze sobą negatywne skutki na wielu płaszczyznach życia seniorów i osób samotnych” – podkreśliła zastępca dyrektora Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy “Flandria” Agnieszka Basińska.

“Zdarza się, że w obawie przed wirusem w mniejszym stopniu kontrolują swój stan zdrowia, rzadziej kontaktują się ze specjalistami w przypadku rozmaitych dolegliwości. Przedłużająca się izolacja, mniejsza niż zwykle aktywność i ograniczone relacje społeczne mogą negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz potęgować poczucie osamotnienia czy niepokój. Zrozumiałe jest, że w dobie koronawirusa także osoby, które dobrze radzą sobie z wyzwaniami codzienności, potrzebują dodatkowego wsparcia czy świadomości, że w razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy” – dodała.

Zarówno teleopieka, jak i usługi domowe realizowane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Flandria” to elementy programu usług społecznych i opieki medycznej. Składa się on z sześciu głównych części, jego liderem jest Stowarzyszenie Medycyna Polska, a partnerami są: Miasto Poznań, Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centermed Poznań sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Flandria”.

Miasto Poznań, jako partner, koordynuje trzy części: “Sieć wsparcia społecznego” i “Mieszkania chronione-treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą” (za oba odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) oraz “Usługi asystenta i Centrum Usamodzielnienia”, za które odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.