Odpady medyczne wyrzucone w lesie

Las to zdecydowanie nie jest odpowiednie miejsce na składowanie jakichkolwiek śmieci, ale odpady medyczne są jednymi z bardziej niebezpiecznych, dlatego powinny być przekazane do utylizacji. Niestety, w rejonie ul. Chemicznej ktoś postanowił nie zawracać sobie głowy odpowiednią segregacją i wyrzucił zużyte środki medyczne na skraju lasu.

 

Leśniczy z Zakładu Lasów Poznańskich odkrył wysypisko odpadów medycznych na skraju lasu w rejonie ul. Chemicznej. O sprawie zawiadomił straż miejską.

Wśród wyrzuconych odpadów były m.in. zużyte opatrunki, strzykawki, igły, opakowania po płynach infuzyjnych, opakowania po testach covidowych, jednorazowe rękawiczki oraz kombinezony ochronne.

Z uwagi na fakt, że nieodpowiednie postępowanie z odpadami medycznymi jest zgodnie z prawem uznawane za przestępstwo, sprawę zgłoszono policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto. Po analizie sytuacji funkcjonariusze uznali, że zdarzenie to nie wyczerpywało znamion przestępstwa.

Strażnicy rozpoczęli więc na własną rękę szukanie sprawcy zaśmiecania. Spisali daty oraz serie opakowań po płynach infuzyjnych, a następnie udali się do najbliższych aptek, w celu ustalenia odbiorcy. Okazało się, że to właśnie w jednej z nich zrealizowano zamówienie, dzięki czemu strażnicy wiedzieli do kogo się zwrócić.

Sprawcą okazał się pracownik firmy świadczącej transport medyczny. Ustalono, że mężczyzna wyrzucił środki na skraju lasu zamiast pozostawić na terenie bazy w specjalnych pojemnikach.

Takie postępowanie kosztowało sprawcę 1500 złotych. Został także zobowiązany do bezzwłocznego uprzątnięcia odpadów w odpowiedni sposób.

Właściciel firmy transportowej został zobowiązany do przedstawienia rachunku za przekazanie odpadów do utylizacji.