Na ul. Niestachowskiej i Witosa trzeba będzie jechać wolnej

Na ul. Niestachowskiej i Witosa zmieni się maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów. To odpowiedź na wniosek policji, która zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym rejonie.

 

Obecnie na odcinkach ul. Niestachowskiej i Witosa, między od ul. św. Wawrzyńca do Ronda Obornickiego obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Poznańska drogówka zwróciła się z wnioskiem do Miejskiego Inżyniera Ruchu o ujednolicenie prędkości do 70 km/h.

Zwracano uwagę przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym również czytelność obowiązującego oznakowania. Policjanci przeanalizowali wnioski oparte na obserwacji ruchu drogowego, zdarzeń drogowych, czytelności oznakowania oraz ujawnionych wykroczeń.

Podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu policja podkreślała także konieczność obniżenia prędkości poruszania się pojazdów z uwagi na występujące na trasie łącznice i zjazdy, czyli miejsca wymagające szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Policjanci wskazali też na ograniczone możliwości prowadzenia policyjnych kontroli, co dodatkowo utrudnia egzekwowanie od kierowców podporządkowania się przepisom.

W obu kierunkach na odcinkach ulicy, na których do tej pory obowiązywało ograniczenie do 80 km/h, wprowadzane jest ograniczenie do 70 km/h. Miejski Inżynier Ruchu przygotował i zatwierdził stosowny wniosek w tej sprawie.

Rozpoczęto także prace związane z przedłużeniem buspasu do wjazdu na wiadukt przy ul. Wojska Polskiego, a także z projektowaniem miejsca do kontroli ruchu drogowego w rejonie tej ulicy.