Będzie bezpieczniej dla pieszych na ul. Morasko

Piesi na ul. Morasko doczekają się budowy chodnika, który ma zapewnić im większe bezpieczeństwo i komfort podczas poruszania się po drodze. Całość zyska także oświetlenie i kanalizację deszczową.

 

Inwestycja obejmie odcinek od ul. Szklarniowej ul. Meteorytowej/Deszczowej, który obecnie nie ma wydzielonego chodnika, a piesi poruszają się krawędzią jezdni. Prace mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i komfort pieszych, ale celem jest także poprawa funkcjonalności obecnego układu komunikacyjnego.

Nowy chodnik będzie miał ok. 800 metrów długości i od 2 do 3 metrów szerokości, w zależności od ukształtowania i zagospodarowania terenu w danym miejscu. Nawierzchnia zostanie wykonana z płyt betonowych. Chodnik powstanie od ul. Szklarniowej po wschodniej stornie ulicy, łącząc się z istniejącą ścieżką. Następnie, od przejścia dla pieszych do końca planowanej inwestycji, poprowadzony będzie po zachodniej stronie.

Przejście przy ul. Szklarniowej będzie przesunięte o ok. 40 metrów w kierunku południowym, co poprawi komunikację i bezpieczeństwo osób poruszających się między dwoma przystankami autobusowymi po prawej i lewej stronie ulicy. W rejonie przystanku autobusowego „Deszczowa” będzie wyznaczone nowe przejście.

W ramach inwestycji poprawione zostaną platformy przystankowe oraz zjazdy na posesje. Powstanie także kanalizacja deszczowa, a całość będzie oświetlona.

Całość rozwiązań komunikacyjnych będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zastosowane będzie m.in. obniżenie krawężników oraz montaż żółtych mat guzikowych. Na wysokości przystanków komunikacji miejskiej wybudowane zostaną platformy wyniesione względem krawędzi jezdni, co ułatwi wsiadanie do autobusów.

Potencjalni wykonawcy prac mogą składać oferty w przetargu Poznańskich Inwestycji Miejskich do 29 kwietnia.

Wyłoniony wykonawca na wykonanie zaplanowanych prac będzie miał 300 dni od podpisania umowy.