Przebudowa fragmentu Wartostrady. Zmiany dla pieszych i rowerzystów

We wtorek, 18 maja, rozpocznie się przebudowa fragmentu Wartostrady między mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I. Oznacza to zmiany w organizacji ruchu dla pieszych i rowerzystów.

 

Prace będą prowadzone od wysokości ul. Na Skarpie do rejonu ul. Szczytnickiej. Budowane będą przepusty dla płazów, wykonywane będą prace rozbiórkowe wraz z wykonaniem nowych obrzeży betonowych.

Na czas prowadzonych prac ok. 400-metrowy odcinek Wartostrady zostanie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego. Wyznaczono objazd i obejście trasą alternatywną, o której informować będą znaki.

Prace mają potrwać do początku czerwca. Piesi i rowerzyści proszeni są o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie oraz zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.