Zarobki w Urzędzie Miasta Poznania. Ilu pracowników zarabia najmniej, a ilu najwięcej?

Radny Andrzej Rataj uzyskał odpowiedź na swoje zapytania zawarte w interpelacji w sprawie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Poznania. Ile osób zarabia najwięcej?

 

Andrzej Rataj zwrócił się do prezydenta z interpelacją w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Poznania. Jak podkreślił, Poznań jest „jednym z najbardziej zamożnych miast w kraju”, tymczasem część pracowników magistratu nie zarabia wystarczająco dużo, by móc „korzystać z dobrej sytuacji ekonomicznej Poznania”. Jego zdaniem, część pracowników nie pozwala na godne życie w stolicy Wielkopolski.

Radny chciał poznać dane dotyczące liczby osób, których zarobki mieszczą się w podanych przez niego przedziałach wynagrodzeń brutto.

W odpowiedzi przygotowano zestawienie z podziałem na poszczególne biura i wydziały.

Okazało się, że 91 osób zarabia poniżej 3 tysięcy złotych brutto. Od 3 do 3,5 tysiąca złotych zarabia 599 pracowników, a nieco mniej osób, bo 597 uzyskuje zarobki na poziomie od 3,5 do 4 tysięcy złotych brutto.

Wypłatę w wysokości między 4 a 4,5 tys. złotych brutto otrzymuje 276 osób. Najwięcej ze wskazanego przez radnego przedziału, czyli od 4,5 do 5 tysięcy złotych brutto zarabia 160 osób.

Szczegółowe dane dotyczące zarobków w poszczególnych biurach i wydziałach dostępne są w załączniku do odpowiedzi na interpelację do pobrania tutaj.