Jarocin stawia innowacyjne partnerstwo gminy i rzemieślników

Uruchomienie Jarocińskiego Centrum Edukacji Kariery było tematem spotkania informacyjnego dla członków Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie. Nowoczesny ośrodek edukacyjny powstanie w ramach innowacyjnego partnerstwa gminy Jarocin z Cechem Rzemiosł Różnych w Jarocinie. To jedno z działań w ramach szerszego projektu „Jarocin – Miastem Jutra”. Na jego realizację Gmina Jarocin pozyskała 3,5 mln euro z funduszy norweskich.

 

Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery to innowacyjne przedsięwzięcie, realizowane wspólnie przez samorząd gminy i cech rzemiosł różnych.

 Nasz plan jest bardzo ambitny i nieszablonowy. To innowacyjne partnerstwo z samorządem to taka rzecz, która pewnie nie przydarzyła się innemu cechowi w Polsce. Współpraca samorządu z rzemieślnikami jest bardzo ważna, ponieważ, moim zdaniem, jest to najważniejsze środowisko do nauki zawodu – podkreślił burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Co ważne projekt w całości zostanie sfinansowany z dotacji, pozyskanej z funduszy norweskich. W jego ramach, w miejscu sali cechu przy ul. Barwickiego, poswatanie nowy, dwukondygnacyjny budynek. Na parterze zlokalizowanych zostanie 6 pracowni zawodowych, które umożliwią przedstawienie danego zawodu w praktyce. Na piętrze zaplanowano 4 sale wykładowe, a na dachu – łąkę z pasieką pszczół. Na dachu zostanie zamontowana także instalacja fotowoltaiczna, która zapewni oświetlenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Przed obiektem wydzielony zostanie trawiasty parking z  ładowarkami do pojazdów elektrycznych, również zasilanymi panelami słonecznymi. 

  Nowy budynek z multimedialnym wyposażeniem to inwestycyjna część projektu. W ramach tzw. części miękkiej będą tu realizowane certyfikowane kursy i szkolenia. Jednym z priorytetów działania centrum będzie promowanie zawodów rzemieślniczych wśród uczniów szkół podstawowych. Całość zostanie poprzedzona badaniami potrzeb jarocińskiego rynku pracy oraz oczekiwań uczniów – poinformował zastępca burmistrza, Bartosz Walczak.

W Jarocińskim Centrum Edukacji i Kariery działały będą: edukacyjne pracownie zawodowe, centrum doradztwa zawodowego, zakład doskonalenia specjalistycznego oraz laboratorium kreatywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości.

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych często stoją przed dylematem, co robić dalej. W naszym centrum będziemy pomagali im w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Będziemy też wspierali dorosłych, chcących rozwijać swoje umiejętności lub takich, którzy chcieliby zmienić dotychczasową ścieżkę zawodową – zaznaczył starszy cechu, Jacek Dutkiewicz.

Jarocińskie Centrum Edukacji Kariery to część szerszego projektu – „Jarocin – Miastem Jutra”, stworzonego z ogromnym udziałem jarocińskiej społeczności – mieszkańców, przedsiębiorców, młodzieży, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych. Na realizację przedsięwzięcia gmina Jarocin pozyskała ponad 3,5 mln euro wsparcia z programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Przez 10 miesięcy współpracowaliśmy z zespołem miejskim i to ta około 20-osobowa grupa pracowników: urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich była motorem napędowym w czasie wytyczania Nowej Ścieżki Rozwoju Jarocina. Finalnie przygotowany został świetny projekt, który został oceniony bardzo wysoko. Cieszę się, że Jarocin sięgnął po te pieniądze – mówił podczas spotkania Marian Adamek, doradca Związku Miast Polskich.

W ramach Nowej Ścieżki Rozwoju zdefiniowano trzy podstawowe cele, które odpowiadają wymiarom, jakie musiały zostać ujęte w projekcie. Pierwszy to – Ecorockowe Miasto. Tu główny nacisk położono na ekologię i rozwój przestrzenny. Kolejny – Wspólnota Lokalna Awangardowych Działań skupia się na wymiarze społecznym, budowaniu tożsamości lokalnej i wzmocnieniu więzi. Trzeci – Jarociński Rozwój Gospodarczy uwzględnia aspekt ekonomiczno-edukacyjny. Projekt, który będzie realizowany do 2024 roku  ma również na celu zbudowanie przyjaznej i innowacyjnej administracji, co zostanie zrealizowane m.in. poprzez przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Mieszkańca.