Co z przejściem dla pieszych przy ROD Dębinka? Wiceprezydent odpowiada

Miejska radna Dorota Bonk-Hammermeister otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy wejściu na teren ROD Dębinka.

O sprawie pisaliśmy na naszym portalu (tutaj). Radna zwróciła uwagę na brak przejścia dla pieszych przez ul. Droga Dębińska na wysokości wejścia na teren ROD Dębinka. Jak zauważyła, obecnie działkowcy idąc np. w kierunku przystanku autobusowego poruszają się poboczem po wschodniej stronie ulicy, które w przeciwieństwie do tego po zachodniej, nie jest tak wąskie i zarośnięte. By jednak dostać się na tę stronę, przechodzą przez jezdnię poza przejściem dla pieszych.

Choć jest to zgodnie z przepisami – biorąc pod uwagę brak przejścia w odległości 100 metrów od tego miejsca – to nie należy to do bezpiecznych rozwiązań. Ulica ta charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu kołowego. Wielokrotnie dochodziło tam to niebezpiecznych sytuacji, a nawet do śmiertelnego potrącenia.

Radna wystosowała interpelację, w której prosiła o rozważenie wyznaczenia przy wejściu na teren ROD przejścia dla pieszych.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski wskazał, że obecnie przejścia dla pieszych dostępne są przy przystankach autobusowych, czyli ok. 250 metrów od wejścia na teren ROD. Podkreślił, że przepisy dotyczące projektowania infrastruktury dla pieszych, do przejścia przez jezdnię musi prowadzić chodnik lub ścieżka pieszo-rowerowa.

W przypadku tego odcinka ul. Droga Dębińska nie ma obecnie takiej infrastruktury po żadnej ze strony ulicy, a tym samym, nie ma możliwości wyznaczenia przejścia. Wiceprezydent zaznaczył jednak, że w przypadku planowania modernizacji drogi, a tym samym realizacji nowej infrastruktury, np. chodnika lub utwardzonego pobocza, możliwość wyznaczenia przejścia będzie analizowana. Co istotne jednak, może ono powstać w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od istniejących.