Mimo rządowego rozporządzenia o pracy zdalnej administracji publicznej, poznańskie urzędy funkcjonują bez zmian

Jak zapewnia Urząd Miasta Poznania, wydane przez rząd rozporządzenie dotyczące pracy zdalnej w administracji nie wpłynęło na zmianę sposobu obsługi klientów poznańskiego urzędu. Od początku trwania epidemii można załatwić sprawy urzędowe we wszystkich siedzibach UMP – trzeba jednak umówić się wcześniej, a podczas wizyty – zasłonić usta i nos.

 

Pandemia sprawiła, że klienci urzędu przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty – opublikowane w piątek rządowe rozporządzenie nie wpłynie więc na zmianę sposobu obsługi poznanianek i poznaniaków. 

W najpopularniejszych usługach administracyjnych (np. dotyczących spraw obywatelskich, uprawnień komunikacyjnych, spraw dotyczących stanu cywilnego), najwygodniej jest umówić wizytę przez internetowy system rezerwacji, który znajduje się na stronie www.poznan.pl. Aby to zrobić, wystarczy wybrać wydział, odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku “umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Warto także przeczytać opis procedury. Można z niego dowiedzieć się, jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia danej sprawy.

Umówić się można również telefonicznie, kontaktując się z wybranym wydziałem albo Biurem Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00, w dni powszednie). W tych sprawach, dla których nie jest przewidziana usługa internetowej rezerwacji wizyty w urzędzie, możliwe jest umówienie się (po uprzednim kontakcie telefonicznym) z właściwym wydziałem lub biurem urzędu.

Wchodząc do budynku urzędu należy zasłaniać nos i usta. Przy wejściach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Przy wejściach do 9 lokalizacji UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty. Kontakt z urzędem jest także możliwy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMP. 

Gdzie się udać, by załatwić sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. Sprawy dotyczące:

 • rejestracji pojazdów i prawa jazdy załatwić można przy ul. Gronowej 22A i ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404; 
 • dowodów osobistych załatwiane są przy ul. Libelta 16/20 i ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404;,
 • meldunków są realizowane przy ul. Libelta 16/20 i 28 czerwca 1956 r. nr 404. 

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych można zrealizować również elektronicznie. Więcej szczegółów: bip.poznan.pl

Wydział Podatków i Opłat działa w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1 (sala obsługi Poznańskiego Centrum Świadczeń) w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, zaświadczeń w sprawach podatkowych oraz pełnomocnictw w sprawach podatkowych.
 • przy ul. Gronowa 22a w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, zaświadczeń w sprawach podatkowych oraz pełnomocnictw w sprawach podatkowych.
 • przy ul. Libelta 16/20 w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, zaświadczeń w sprawach podatkowych oraz pełnomocnictw w sprawach podatkowych.
 • przy ul.; 28 Czerwca 1956 r. 404 w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, zaświadczeń w sprawach podatkowych oraz pełnomocnictw w sprawach podatkowych.

Przy wejściach do budynku wystawione są skrzynki podawcze. Więcej informacji: bip.poznan.pl/wydzial-podatkow-i-oplat

Urząd Stanu Cywilnego obsługuje klientów wcześniej umówionych. Wyjątkiem jest zgłoszenie zgonu, którego należy dokonać – 3 dni od dnia, w którym nastąpił. Można to zrobić w filii USC przy ul. 23 Lutego 4/6. W pozostałych sprawach obsługa klientów prowadzona jest przy ul. Libelta 16/20. 

Wiele spraw w USC można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego. Więcej szczegółów:bip.poznan.pl/urzad-stanu-cywilnego

Najważniejsze numery telefonów i adresy mailowe

Plac Kolegiacki 17

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów przeznaczone do poszczególnych spraw, dotyczących:
  • postępowań prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz numerach spraw: tel. 61 646 33 44, ua@um.poznan.pl; Budynek C – informacja o wydanych decyzjach i dzienniku budowy: 61 878 5396 lub 602 186 404;
  • wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji: tel. 61 878 5010, 61 878 4856, kp@um.poznan.pl; 
  • realizacji projektów z dofinansowaniem z UE: tel. 61 878 5010, kp@um.poznan.pl; 
  • wydawania pozwoleń konserwatorskich: tel.: 61 878 5491, 61 878 5489, 61 878 5453, 61 878 1698, 61 878 5039, 61 878 4623, 61 878 5347, 61 878 5850, mkz@um.poznan.pl; 
  • wydawania pozwoleń archeologicznych: tel. 61 628 5516, mkz@um.poznan.pl; 
  • zabytkowej zieleni: tel. 61 878 1956, mkz@um.poznan.pl; 
  • udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku: tel. 61 878 5850, mkz@um.poznan.pl;
  • sportowych organizacji pozarządowych: tel. 61 878 5351, sp@um.poznan.pl;
  • Rady Miasta Poznania: tel. 61 878 5308, rm@um.poznan.pl;
  • zamówień publicznych: tel.: 61 878 5210, zpb@um.poznan.pl;
  • obsługi kancelaryjnej: tel.: 61 878 5214, our@um.poznan.pl;
  • organizacji spotkań i wystaw w budynku urzędu: tel.: 61 878 5081, 61 878 5082, our@um.poznan.pl;
  • obsługi Biura Rzeczy Znalezionych: tel.: 61 878 5382, 61 878 4014, brz@um.poznan.pl. 

Libelta 16/20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów do poszczególnych spraw, dotyczących:
  • Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów: tel.: 61 878 58 70, mrk@um.poznan.pl; 
  • Biura Kontroli: tel.: 61 878 56 74, ko@um.poznan.pl;
  • oświaty: tel.: 61 646 33 44, ow@um.poznan.pl;
  • jednostek pomocniczych: tel.: 61 878 41 39, wjpm@um.poznan.pl;
  • Urzędu Stanu Cywilnego: tel.: 61 646 33 44, sc@um.poznan.pl;
  • dowodów osobistych i meldunków: tel.: 61 646 33 44, souk@um.poznan.pl;
  • Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:
   – zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej tel.: 61 878 5072, 61 878 5025, wzkb@um.poznan.pl;
   – zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej tel.: 61 878 5072, 61 878 5025, wzkb@um.poznan.pl;
   – zgłoszenie zgromadzenia tel.: 61 878 5072, 61 878 5025, wzkb@um.poznan.pl;
 • Wydziału Finansowego:
  – wnioski o zwrot opłat oraz za mandaty nakładane przez Straż Miejską Miasta Poznania, tel.: 61 878 4430, fn@um.poznan.pl. 

Gronowa 20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów do poszczególnych spraw, dotyczących:
  • opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego, bonifikat: tel.: 61 646 3344, 61 827 1758, sekretariat – 61 878 5110, gn@um.poznan.pl; 
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (zaświadczenia): tel.: 61 646 3344, 61 827 1683, sekretariat – 61 878 5110, gn@um.poznan.pl; 
  • stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: tel.: 61 878 5131, 61 878 5132, 61 878 5136, 61 878 5137, 61 878 5138, 61 878 5141, 61 878 5142, 61 878 5143, 61 878 5147, sekretariat – 61 878 5110, gn@um.poznan.pl;
  • pomocy publicznej w ramach zasady de minimis: tel.: 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164, gn@um.poznan.pl;
  • wydzierżawiania, oddania w najem nieruchomości Miasta Poznania/Skarbu Państwa: tel.: 61 646 3344, 61 827 1664, sekretariat – 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;
  • wycinki drzew/krzewów, zarządzania nieruchomościami Miasta Poznania/Skarbu Państwa, interwencyjnego porządkowania nieruchomości: tel.: 61 646 3344, 61 878 4645, sekretariat – 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;   
  • ustanawiania prawa służebności gruntowych, użytkowania, bezumownego korzystania z nieruchomości: tel.: 61 827 1673, 61 827 1667, sekretariat – 61 827 1640, gn@um.poznan.pl.
  • ustanawiania prawa służebności przesyłu, użytkowania pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej: tel.: 61 827 1859, 61 827 1844, 61 827 1680, sekretariat – 61 827 1640, gn@um.poznan.pl ; 
  • zbywania w trybie przetargowym: tel.: 61 827 1597, 61 827 1895, 61 827 1822, 61 827 1644, 61 827 1670, sekretariat – 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;
  • przetargów na sprzedaż nieruchomości: tel.: 61 827 1581, 61 827 1671, 61 827 1674, 61 827 1675, 61 827 1862, gn.przetargi@um.poznan.pl; 
  • zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości Miasta Poznania/Skarbu Państwa oraz komunalnych nieruchomości lokalowych na rzecz ich najemców; tel.: 61 827 1647, 61 827 1653, sekretariat – 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;
  • nabywania nieruchomości do zasobu Miasta Poznania/Skarbu Państwa: tel.: 61 878 5157, 61 878 5191, sekretariat – 61 878 5110;
  • udzielania ulg w spłacie zaległości z ww. tytułów: tel.: 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164, gn@um.poznan.pl;
  • ewidencji zasobu nieruchomości Miasta Poznania/Skarbu Państwa oraz ustanawiania prawa trwałego zarządu: tel.: 61 827 1690, 61 827 1578, sekretariat – 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;
  • reprezentowania Miasta Poznania/Skarbu Państwa w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych: tel.: 61 878 5161, 61 878 5198, sekretariat – 61 878 5110, gn@um.poznan.pl;
  • reprezentowania Miasta Poznania/Skarbu Państwa w postępowaniach komunalizacyjnych oraz sądowych o zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe, o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym: tel.: 61 878 5120, 61 878 5112, 61 878 5119, sekretariat – 61 878 5110, gn@um.poznan.pl.

Gronowa 22A

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów do poszczególnych spraw, dotyczących:
  • informacja z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy:
  • tel.: 61 646 33 44, souk@um.poznan.pl; 
  • informacja z zakresu spraw Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska: tel.: 61 878 40 53, kos@um.poznan.pl. 

28 Czerwca 1956 roku

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów do:
  • ewidencji działalności gospodarczej: tel.: 61 878 1674 i e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl; 
  • zezwoleń na sprzedaż alkoholu: tel.: 61 878 4767, 61 878 4766 i e-mail: dgr@um.poznan.pl; 
  • licencji na transport drogowy i kontroli: tel.: 61 878 4953, 61 878 4954, 61 878 4775 i e-mail: transport@um.poznan.pl; 
  • działalności rolniczej: tel.: 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 5051, 61 878 5049 i e-mail: dgr@um.poznan.pl; 
  • Ośrodka Poznań Biznes Partner: tel.: 512 256 114, 885 994 955 i email: ods@um.poznan.pl; 
  • Plus Jeden Poznań: tel.: 61 646 33 57, 61 646 33 58  i email: plusjeden@um.poznan.pl; 
  • Wydziału Podatków i Opłat – podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportowych, płatności 
  • podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych: tel.: 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537 i email: bokpodatki@um.poznan.pl;
  • gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 5864, 61 878 5541 i email: gk@um.poznan.pl; 
  • gospodarki odpadami komunalnymi: tel.:   61 878 5864, 61 878 5541 i email: odpady@um.poznan.pl

3 Maja 

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów do poszczególnych spraw, dotyczących:
  • Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel.: 61 878 15 20, mir@um.poznan.pl;
  • gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 58 64, 61 878 55 41, gk@um.poznan.pl;
  • gospodarki odpadami komunalnymi: tel.: 61 878 5864, 61 878 5541 i email: odpady@um.poznan.pl;
  • kultury: tel.: 61 878 54 55, kl@um.poznan.pl;
  • spraw społecznych: tel.: 61 878 54 29, zss@um.poznan.pl. 

Słowackiego 22

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań;
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów do poszczególnych spraw, dotyczących:
  • Informacje dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportowych, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych: tel.:  61 878 4122,  61 878 1537,  61 878 4703,  61 878 4632, 61 878 1691,  61 878 1954, 61 878 1953,  61 878 4637, 61 878 4709, a także bokpodatki@um.poznan.pl; 
  • ulg w spłacie zobowiązań tel.: 61 878 5401, 61 878 4331, 61 878 5714;
  • zajęć egzekucyjnych: tel.: 61 878 4678, 61 878 1545, 61 878 1544, 61 878 1540.

Matejki 50 (Biuro Spraw Lokalowych)

 • Korespondencja tradycyjna (sprawy mieszkaniowe): Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań 
 • Korespondencja tradycyjna (sprawy dot. projektu “Wykluczenie cyfrowe w Poznaniu”): Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu ul. Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów do poszczególnych spraw, dotyczących:
  • pomocy mieszkaniowej: tel.: 61 878 4111, slk@um.poznan.pl; 
  • projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”, tel.: 61 878 5182, 61 878 5140; wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl. 

Za Bramką 1

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Numery telefonów do załatwienia poszczególnych spraw, dotyczących:
  • Spraw z zakresu działalności Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, tel: 61 878 5695, e-mail: rmwm@um.poznan.pl
  • Spraw z zakresu działalności Biura Obsługi Inwestorów, tel. 61 878 5428, e-mail: inwestor@um.poznan.pl.

Świerkowa 10 (Archiwum Zakładowe)

 • Aby załatwić sprawę osobiście, należy umówić się na wizytę telefonicznie: 61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 8784 685/  
 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl
 • Numery telefonów do poszczególnych spraw, dotyczących:
  – udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, tel.: 61 878 5280, 61 878 5279, 61 878 4378, 61 878 4685, 61 878 4862 lub 61 878 4498, a także or@um.poznan.pl.