Mimo rządowego rozporządzenia o pracy zdalnej administracji publicznej, poznańskie urzędy funkcjonują bez zmian

Jak zapewnia Urząd Miasta Poznania, wydane przez rząd rozporządzenie dotyczące pracy zdalnej w administracji nie wpłynęło na zmianę sposobu obsługi klientów poznańskiego urzędu. Od początku trwania epidemii można załatwić sprawy urzędowe we wszystkich siedzibach UMP - trzeba jednak umówić się wcześniej, a podczas wizyty - zasłonić usta i nos.

Różnice w zarobkach w poznańskim urzędzie

W budżetówce wrze, NSZZ „Solidarność” zapowiada walkę o podwyżki dla tego sektora, tymczasem w Poznaniu na najwyższych stanowiskach urzędniczych hossa. W ciągu roku wynagrodzenia Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta wzrosły łącznie o kwotę ponad 350 tys. złotych

Dodatkowy sobotni dyżur w urzędzie miasta

Dopisanie do spisu wyborców czy pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania - te i inne sprawy związane ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi można załatwić w Poznańskim Centrum Świadczeń przy Małachowskiego oraz siedzibach urzędu przy ulicach 28 Czerwca 1956 r. i Libelta. W ostatniej z tych lokalizacji 20 czerwca uruchomiony zostanie...

Urząd zamknięty w wigilię

W związku z tym, że wszystkie wydziały Urzędu Miasta Poznania działały w sobotę 14 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia będą one zamknięte. Podobnie wygląda to w przypadku części miejskich jednostek.