Na dziś zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Poznania

Choć kolejna sesja Rady Miasta Poznania miała odbyć się dopiero na początku kwietnia, to miejscy radni spotkają się dziś na sesji nadzwyczajnej.

 

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Poznania rozpocznie się dziś o godzinie 15:30. Została zwołana w związku z wojną na terytorium Ukrainy i pomocą udzielaną osobom, które uciekają przed rosyjską agresją.

Jak podkreśla Urząd Miasta, „zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostka samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski.”

Poznańscy radni zajmą się dziś projektem uchwały, który ma uzupełnić dotychczasowe działania Poznania na rzecz uchodźców oraz podstawy prawne dla poszczególnych jednostek i zadań.

Poznań przeznacza środki finansowe na rzecz pomocy uchodźcom. Zadania podejmowane przez Miasto nakierowane są przede wszystkim na zaspokojenie podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy w stolicy Wielkopolski, którzy uciekli przez rosyjską agresją na terytorium ich ojczyzny.

W projekcie uchwały wskazano, że okres pomocy świadczonej przez miasta rozpoczął się 24 lutego i potrwa do 30 czerwca 2022 roku. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, podejmowane będą kolejne uchwały.

W związku z projektem radni zajmą się także kwestią zmian w budżecie miasta. Dotyczyć będzie upoważnienia Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie miejskim w zakresie zadań na rzecz Ukraińców.

Podczas sesji nadzwyczajnej uregulowane zostaną także prawne aspekty działalności Poznańskiego Centrum Świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy. Radni będą głosować nad dodaniem do statutu jednostki zadania związanego z przyznawaniem jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.