Dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej zamieszkają w lepszych warunkach

Dzieci z Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda” będą mieszkać od dzisiaj w lepszych warunkach. Przy ul. Perzyckiej stanęła nowa siedziba placówki, gdzie wychowankowie będą mogli skorzystać z sali do wypoczynku czy miejsca do cichej nauki. Centrum otworzył zastępca prezydenta Poznania, Jędrzej Solarski.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowo pomagają dzieciom w czasie sytuacji kryzysowych w rodzinie. Kadra opiekuje się wychowankami do czasu ich powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej. Dzieci mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także opieki medycznej.

Takich placówek działa w Poznaniu 18, a jedna z nich mieści się w Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda”. Oprócz niej, znajduje się tam też Okno Życia. Centrum pomaga również rodzicom biologicznym w podnoszeniu swoich kompetencji, a także zastępczym w integracji z osobami w podobnej sytuacji.

22 kwietnia otwarto nową siedzibę placówki przy ul. Perzyckiej. Z ramienia miasta Poznania uczynił to zastępca prezydenta, Jędrzej Solarski.

– Dzieci z różnych przyczyn trafiają do takich placówek. Najczęściej kierowane są tam przez sąd. Powodów może być wiele – wśród nich m.in. choroba alkoholowa rodziców, ich bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc domowa czy porzucenie – podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Inwestycja powstała po to, by dzieci, których dotyczą trudności rodzinne miały jak najlepsze warunki do rozwoju i nabywania kompetencji społecznych.

Historia placówki zaczęła się przy ul. Swoboda 59 i sięga 1999 roku. Działał tam wówczas Dom Dziecka nr 1, który zapewniał całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodziców. W 2007 roku wyremontowano budynek placówki, a dwa lata później uruchomiono wsparcie dla rodzin zastępczych i wprowadzono nazwę Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda”.

Nowa siedziba Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda” składa się z pokoi jedno- i dwuosobowych. Dzieci i młodzież mają do dyspozycji m.in. miejsce do cichej nauki czy salę do wypoczynku. Budynek jest też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wychowankowie mogą również liczyć na pomoc psychologa, logopedy czy pracownika socjalnego.

Koszt powstania obiektu oraz jego wyposażenia wyniósł 5,6 mln zł.