Miasto ogłosiło konkurs na piękne podwórko. Dofinansowanie do 50 tys zł.

Po raz kolejny Miasto wspomoże poznanianki i poznaniaków, którzy chcą zadbać o swoją najbliższą okolicę. Trwa nabór do programu “Przyjazne podwórko”, realizowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Dodatkowo mieszkańcy mogą wziąć udział w akcji “Odmień swoje podwórko”, za którą odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Program „Przyjazne Podwórko” jest realizowany od 2013 roku. Za rok będzie miał swoją dziesiątą edycję. Jest adresowany do wspólnot mieszkaniowych na osiedlach: Stare Miasto, Jeżyce, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, korzystających z terenów należących do Miasta. 

Celem programu jest polepszenie funkcjonalności i estetyki poznańskich podwórek oraz otoczenia budynków mieszkalnych. W ramach akcji, z inicjatywy mieszkańców, tworzone są m.in. miejsca wypoczynku czy place zabaw dla dzieci. Wydział Gospodarki Komunalnej finansuje przedsięwzięcie w 50 proc. Pozostałą część pokrywa wspólnota mieszkaniowa. Kwota, jaką wspiera mieszkańców Miasto nie może przekroczyć 50 tys. zł, chyba, że przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez kilka wspólnot mieszkaniowych.

Wnioski o współfinansowanie przedsięwzięć, planowanych do realizacji w 2023 roku, w ramach Programu „Przyjazne Podwórko”, można składać do 31 grudnia 2022 r. Szczegóły, wnioski oraz regulamin programu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (w zakładce Wspólnoty Mieszkaniowe/Program Przyjazne Podwórko). Do końca stycznia przyszłego roku ogłoszona zostanie lista przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji. 

W 2022 r. w ramach programu metamorfozę przejdzie 7 podwórek (przy ulicach Garbary 52/Grobla 30, Kazimierza Wielkiego 16, Przybyszewskiego 24-28, Kosińskiego7-7A/ Prądzyńskiego 50-50A, 3 Maja 49c, Nowowiejskiego 43-45 oraz Małeckiego 14). Wydział Gospodarki Komunalnej przeznaczy na ich przemianę 198 827,82 zł. Do tej pory, w latach 2013-2021 udało się odmienić 43 podwórka. Wydano na to ok. 4 mln zł. 

Warsztaty z ekspertami i wsparcie na realizację pomysłów

Program “Odmień swoje podwórko” jest elementem Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym roku odbywa się już po raz 13. Jej założeniem jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół działań poprawiających jakość życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie najbliższej okolicy. 

Akcja jest skierowana do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce. 

W tegorocznej edycji preferowane są projekty, pozwalające na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych podwórek, zagospodarowywanie wód opadowych oraz wprowadzanie i przywracanie zieleni.

“Odmień swoje podwórko” składa się z dwóch etapów:

  • projektowego (10-11 czerwca), obejmującego dwudniowe warsztaty, mające charakter konkursu, podczas którego zespoły z pomocą ekspertów szukają pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie swoich lokalnych przestrzeni, tworząc dla nich koncepcje lub projekty,
  • terenowego (wrzesień), podczas którego uczestnicy wykonają wypracowane podczas warsztatów pomysły. 

Oprócz udziału w warsztatach i konsultacjach z ekspertami, mieszkańcy mogą liczyć także na materiały dydaktyczne na temat rozwiązań opartych na przyrodzie oraz wsparcie w realizacji powstałych podczas warsztatów projektów. Czekają na nich nagrody rzeczowe o wartości 4 tys. (na każde z podwórek), którymi są sadzonki roślin, ziemia ogrodnicza, urządzenia do zbierania deszczówki, narzędzia ogrodnicze oraz elementy małej architektury.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do 24 maja. Do każdego formularza należy dołączyć dokumentację fotograficzną terenu zgłaszanego do akcji. 

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy opis akcji oraz regulamin znajdują się w załącznikach oraz na stronie Poznan.pl (na wortalu Odnowa, w zakładce Społeczne inicjatywy rewitalizacyjne).