Na jakim etapie są prace na ul. św. Marcin i Al. Marcinkowskiego? Jak wygląda plac budowy?

Trwają prace związane z kolejnym etapem Programu Centrum, czyli przebudowy centrum miasta. Obecnie obejmują fragment ul. św. Marcin, na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego, a także same Al. Marcinkowskiego do pl. Wolności. Harmonogram prac został zakłócony przez wybuch wojny w Ukrainie, skąd zamówiona była kostka przewidziana na torowisko i jezdnię. Na jakim etapie są obecnie roboty i które prace są już wykonane niemal w całości?

 

Trwająca przebudowa ma na celu stworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej pieszym oraz dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji poszerzane są chodniki, a jezdnia jest przebudowywana. Z kolei torowisko delikatnie zmienia swoje położenie i będzie zupełnie nowe.

Docelowo zmieni się także organizacja ruchu, poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania między ul. Ratajczaka i Podgórną, natomiast na pozostałym odcinku maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h.

Całość zostanie uzupełniona nowym oświetleniem i rozbudową monitoringu wizyjnego.

Do tej pory wykonano już ok. 95% prac związanych z infrastrukturą podziemną – kanalizacyjną i wodociągową. Powoli kończą się także prace przy sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z przyłączami.

Zamontowano także większość słupów trakcyjno-oświetleniowych na Al. Marcinkowskiego i pierwsze na ul. św. Marcin. Wykonano już niemal 90% podbudowy jezdni na obu ulicach, a także ok. 50% podbudowy chodników. Układanie kostki kamiennej w torowisku w ul. Podgórnej i Al. Marcinkowskiego osiągnęło poziom ok. 85% założonego planu.

Harmonogram prac mocno zakłócił wybuch wojny w Ukrainie, ponieważ kostka planowana na jezdnię i torowisko miała zostać dostarczona z Żytomierza. Dostawa nie była możliwa w pierwotnym terminie, co wymusiło zmiany w planie prac. Materiał jest już jednak na placu budowy. Wykonawca przystąpił do prac nawierzchniowych rozpoczynając od układania krawężników po północnej i południowej stronie ul. Św. Marcin.

Dodatkowo, wykonawca musi zadbać także o nową zieleń. Na Al. Marcinkowskiego pojawiły się już skrzynie antykompresyjne, w których zostaną posadzone drzewa. Wykonano już ok. 80% systemu nawadniania zieleni.

Docelowo na Al. Marcinkowskiego ma pojawić się ok. 36 dębów kolumnowych, a także m.in. irgi, berberysy, nowe trawniki i kwietnik.

Z kolei na ul. Św. Marcin, na przebudowywanym odcinku w miejscach, w których do tej pory nie było żadnej zieleni pojawi się 10 donic z kwitnącymi roślinami.