Ostatnie dni na złożenie wniosku o dofinansowanie w programie Kawka Bis

To już ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach programu Kawka Bis, dzięki któremu mieszkańcy Poznania mogą uzyskać dofinansowanie na likwidację „kopciuchów”, czyli pieców, których praca opiera się na węglu lub drewnie. W tej edycji Poznań przeznaczy do to 15 mln złotych.

Miejski program Kawka Bis pozwala na uzyskanie dofinansowania na likwidację kopciuchów, czyli systemów ogrzewania opartych na węglu lub drewnie, które przyczyniają się do dużego zanieczyszczenia powietrza. To jeden z elementów walki ze smogiem w stolicy Wielkopolski.

Z dotacji warto skorzystać, ponieważ już za niecałe dwa lata, od 2024 roku posiadacze tego typu bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będą musieli liczyć się z koniecznością zapłaty grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Wysokość dofinansowania w ramach programu Kawka Bis zależy od sposobu ogrzewania, którym zostanie zastąpiony kopciuch.

Mieszkańcy Poznania mogą otrzymać:

– do 12 tysięcy złotych – w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne

– do 15 tysięcy złotych – przy wymianie pieca na pompę ciepła (typu powietrze-woda lub gruntową)

– do 20 tysięcy złotych – w przypadku pompy ciepła połączonej z instalacją fotowoltaiczną lub też połączenia ogrzewania elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną

Wnioski przyjmowane są do 31 lipca a pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w formie papierowej – w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu) lub listownie (kierując dokumenty na wskazany adres).

Formularze wniosków dostępne są online.

W tym roku Miasto Poznań przeznaczy na dofinansowania 15 mln złotych. Do tej pory przygotowano już ok. 470 umów na łączną kwotę niemal 7 mln złotych, przy czym 90 inwestycji już zostało zrealizowanych.