Aktywizacja obywatelek Ukrainy – wspólny projekt Miasta Poznań i Tajwanu

Największą grupą obcokrajowców przebywających w stolicy Wielkopolski są Ukraińcy. Napływ obywateli tego kraju nasilił się w ostatnich miesiącach ze względu na wojnę za wschodnią granicą Polski. Prowadzone są różne działania mające na celu pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości osobom, które uciekły przed rosyjską agresją. Jednym z przykładów takiego wsparcia jest projekt “Wsparcie i aktywizacja kobiet – obywatelek Ukrainy na terenie Miasta Poznania”.

 

Celem inicjatywy jest pomoc w zapoznaniu się z realiami rynku pracy, a także wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy. Projekt dotyczy obywatelek Ukrainy, które przybyły ze wschodu z powodu wojny oraz obywatelek Ukrainy, które posiadają Kartę Polaka i razem z najbliższymi osiedliły się w Polsce.

W ramach wsparcia zaplanowano specjalne warsztaty, które przybliżą uczestniczkom wszelkie kwestie dotyczące zatrudnienia. Prowadzący wyjaśnią zagadnienia dotyczące CV, praw i obowiązków pracowników, czy też listów motywacyjnych. Oprócz zajęć grupowych obywatelki Ukrainy będą mogły skorzystać także ze spotkań indywidualnych, podczas których będzie możliwość zapytania o najbardziej nurtujące kwestie.

Ponadto będą prowadzone działania, które mają za zadanie ułatwić znalezienie pracy. W tym celu odbędą się spotkania z przedsiębiorcami oraz pracodawcami. Pozwoli to na stworzenie platformy umożliwiającej łatwiejszy kontakt na linii pracodawcy – obywatelki Ukrainy.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca listopada.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom finansowym, które zostały przekazane przez naród oraz rząd Tajwanu. Obecnie trwa nabór ofert na wykonawcę zadania.