Poznań z wysokim ratingiem. Agencja ratingowa oceniła też wpływ Polskiego Ładu na sytuację samorządów

Poznań utrzymał wysoki rating na poziomie A- w ocenie międzynarodowej agencji ratingowej Fitch Ratings. Jednocześnie ta sama agencja skrytykowała „Polski Ład” wskazując na zagrożenie, jakim może być dla samorządów.

 

Sprawa „Polskiego Ładu” w ocenie ratingowej ma swój początek w grudniu 2021 roku, kiedy to agencja Fitch uznała, że zmiany wprowadzane w ramach rządowego programu mogą doprowadzić do zmiany systemu finansowania samorządów w Polsce, czego skutki najbardziej odczują gminy. Zdaniem agencji wpłynie to na profile finansowe samorządów, a tym samym na ich ocenę w ramach ratingu.

Od grudnia 2021 roku Miasto Poznań, a także inne polskie miasta oceniane w ramach ratingu były umieszczone na „liście obserwacyjnej” ze wskazaniem „negatywnym”.

W poniedziałek, 22 września 2022, agencja opublikowała najnowszy komunikat, jednocześnie zdejmując polskie samorządy z „listy obserwacyjnej”.

Jak wskazano w komunikacie, reforma podatkowa negatywnie wpłynie na wielkość dochodów polskich samorządów w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych.

„Agencja podkreśla także, że przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania będą niewystarczające, aby w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z PIT od 2022 r. Fitch uważa, że gminy będą zmuszone do podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, takich jak podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz ograniczenie wydatków, aby zrównoważyć ubytek dochodów.” – wyjaśnia Urząd Miasta Poznania

Jednocześnie agencja oceniła długoterminowy rating Miasta Poznań dla zadłużenia w walucie polskiej i zagranicznej. Utrzymano ocenę A- z prognozą stabilną. Jest ona równa ocenie wiarygodności państwa i najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd.

Zdaniem agencji Poznań jest obecnie „ograniczony ratingiem Polski” i to wpływa na brak możliwości uzyskania wyższej oceny.

Rating ocenia wiarygodność kredytową danego podmiotu, wyrażając ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Dzięki temu inwestorzy obecni i przyszli są świadomi wiarygodności i wypłacalności miasta czy innego podmiotu.

Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.