Bezpieczniej i wygodniej na Grunwaldzie

W rejonie tzw. Enklawy Powstańczej wprowadzane są korekty w organizacji ruchu. Celem jest poprawa komfortu dotarcia mieszkańców do posesji i poruszania się wewnątrz obszaru.

 

Teren tzw. Enklawy Powstańczej ograniczony jest ulicami Grunwaldzką, Jugosłowiańską, Promienistą i Palacza. Zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektem, na części ulic, nastąpi korekta organizacji ruchu, w tym kierunków przejazdów. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, na wniosek rady osiedla, zamontowane zostały już progi zwalniające. Nie zmieni się natomiast sposób parkowania.

– Zarządzający ruchem, wsłuchując się w głos mieszkańców, radnych miejskich i osiedlowych, zatwierdził rozwiązania optymalne dla tego rejonu – zaznacza Miejski Inżynier Ruchu.

Jakie konkretnie wprowadzane są zmiany? Ulica Palacza zostaje wyłączona ze strefy Tempo 30. Tym samym nie będzie na niej skrzyżowań równorzędnych. Będzie dwukierunkowa, z pierwszeństwem przejazdu, co ma usprawnić ruch na ulicach okalających tzw. Enklawę Powstańczą. Dla bezpieczeństwa utrzymane zostanie jednak na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Ulica Słoneczna (od ul. Taczanowskiego do ul. Palacza) oraz ul. Wawerska (od ul. Jugosłowiańskiej do Racławickiej) stają się dwukierunkowe. Kierowcy nie będą mogli jednak wjechać na ul. Wawerską z ul. Jugosłowiańskiej – mieszkańcy ulicy nie muszą więc obawiać się tranzytu. Wjazd od strony ul. Jugosłowiańskiej, wąskim przejazdem, będzie możliwy tylko dla rowerzystów. Dzięki dwóm kierunkom mieszkańcy ulicy będą mogli zawrócić w stronę ul. Racławickiej i poruszać się wewnątrz osiedla bez konieczności wyjazdu na ul. Jugosłowiańską i Grunwaldzką.

Ulica Listopadowa zgodnie z projektem ma być jednokierunkowa w kierunku ul. Jugosłowiańskiej. Z kolei ul. Świetlaną będzie można jechać od ul. Racławickiej w stronę ul. Palacza. Ulica Gwieździsta ma być natomiast jednokierunkowa od ul. Palacza do połączenia z ul. Racławicką. Powyższe korekty służą dalszemu uproszczeniu zasad ruchu wewnątrz obszaru i ułatwieniu dotarcia mieszkańców do swoich posesji.

Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Ściegiennego zostały wykonane trzy progi zwalniające i zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Ulicą porusza się m.in. młodzież w drodze do pobliskiej szkoły.

Warto podkreślić, że to nie jedyne prace jakie obecnie dzieją się na tym terenie. Wyremontowany został chodnik na ul. Ściegiennego, na długości ponad 700 metrów, po stronie prowadzącej do XI Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz nowej, wygodnej nawierzchni piesi zyskują obniżone krawężniki przy przejściach przez jezdnie. Wyremontowane zostały także wjazdy na posesje. Koszt remontu to blisko milion złotych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Grunwald-Południe.

Rozpoczął się także remont chodnika na ul. Wawerskiej, na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do Racławickiej. Prace są finansowane ze środków przekazanych przez radę osiedla.

Kierowcy i rowerzyści poruszający się w rejonie tzw. Enklawy Powstańczej proszeni są o zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie i nie jeżdżenie na pamięć.