Budowa brakującego fragmentu ul. Umultowskiej coraz bliżej

Już wkrótce powstanie brakujący odcinek ul. Umultowskiej na fragmencie od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej. Projekt ma powstać na podstawie koncepcji wypracowanej m.in. w czasie konsultacji społecznych.

 

Obecnie ten odcinek ul. Umultowskiej jest drogą gruntową. Przez lata zdania co do przyszłości tego fragmentu drogi były podzielone. Część mieszkańców chciałaby jego utwardzenia i nowej nawierzchni oraz chodników, zapewniających pieszym bezpieczne i komfortowe przejście. Inni z kolei obawiają się zakłócenia spokojnej okolicy poprzez zwiększenie ruchu kołowego, którego spodziewają się po wybudowaniu drogi z dobrą nawierzchnią.

Ostatecznie, m.in. w wyniku konsultacji społecznych i warsztatów wypracowano koncepcję, na podstawie której ma powstać projekt brakującego odcinka drogi. Zakłada ona budowę ulicy o uspokojonym i lokalnym ruchu, która uwzględnia chodnik oraz drogę rowerową. Ma to poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu. Całość zostanie oświetlona.

W koncepcji uwzględniono także montaż urządzeń służących do spowolnienia ruchu, małą architekturę, a także budowę przejść i przepustów dla zwierząt.


Całość ma być zaplanowana i wykonana tak, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w roślinność i zachować walory przyrodnicze i rekreacyjne w okolicy.

Zgodnie z życzeniem mieszkańców chodnik i droga rowerowa mają zostać połączone z leśną ścieżką przy ul. Anyżowej oraz przy Stawie Południowym.

Co ważne, aleja platanowa ma pozostać bez zmian, w swojej obecnej postaci, wzdłuż bloku przy ul. Umultowskiej 102.

Przetarg na wykonanie projektu został ogłoszony przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Zgodnie z założeniami, projekt ma być gotowy w przyszłym roku.