Przebudowa ul. Pokrzywno – kolejne zmiany w organizacji ruchu. Jak wygląda plac budowy?

Trwa przebudowa ul. Pokrzywno, która obejmuje m.in. budowę drogi rowerowej i nowych chodników, zatok i przystanków autobusowych, a także przebudowę infrastruktury podziemnej. We wtorek, w związku z rozpoczęciem kolejnych prac, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

 

Trwa przebudowa ulicy Pokrzywno na ponad 800-metrowym odcinku drogi, między ul. Sanocką a Ropczycką, która ma poprawić nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort poruszania się po niej różnych uczestników ruchu.

Chodniki powstaną po obu stronach ulicy, a po jej wschodniej stronie budowana jest dwukierunkowa droga rowerowa. Dla autobusów wybudowane będą zatoki i przystanki autobusowe zapewniające większy komfort, a zarazem lepszą płynność ruchu drogowego. W ramach prac przebudowywana jest kanalizacja deszczowa i teletechniczna oraz oświetlenie. Zmieniają się też skrzyżowania oraz zjazdy do posesji. Całość uzupełni mała architektura oraz nasadzenia zieleni. Jezdnia zyska nową nawierzchnię.

Wzdłuż ul. Pokrzywno widoczny jest już nowy chodnik na odcinku od ul. Sanockiej prawie do ul. Dębickiej, a jak przekazuje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, wykonano już tam także kanalizację deszczową i rozpoczął się montaż słupów oświetleniowych. Do końca marca ma powstać kanalizacja deszczowa na całym odcinku objętym inwestycją.

We wtorek, 21 lutego zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w związku z rozpoczęciem kolejnych prac. Wykonawca będzie frezował nawierzchnię jezdni pasa ruchu.

Zamknięty będzie pas ruchu w kierunku ul. Ropczyckiej, na odcinku od posesji nr 21C do rejonu za skrzyżowaniem z ul. Ropczycką. Nie będzie możliwości wjazdu z ul. Pokrzywno w ul. Ropczycką oraz z ul. Ropczyckiej w ul. Pokrzywno.

Oznacza to, że odcinek, na którym obowiązuje ruch wahadłowy zostanie wydłużony. Objazd wyznaczono przez ul. Garaszewo.