Ul. Żelazna zostanie przebudowana

Użytkownicy ul. Żelaznej wkrótce będą mieli wygodniejsze i bezpieczniejsze warunki do poruszania się po niej. Wkrótce zostanie ona przebudowana, co poprawi sytuację kierowców i pieszych.

 

Obecnie ulica Żelazna ma nawierzchnię jezdni ułożoną z płyt betonowych, które są już bardzo zniszczone, co negatywnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo przejazdu, a także na estetykę okolicy. Co więcej, chodniki wykorzystywane są przez kierowców jako miejsca parkingowe, a całość pozbawiona jest odpowiedniej kanalizacji deszczowej.

Przebudowa obejmie odcinek od ul. Dymka do os. Przemysława. W ramach prac jezdnia na fragmencie od skrętu w lewo na wysokości szpitala d os. Przemysława będzie miała bitumiczną nawierzchnię. Miejsca postojowe i zjazdy będą wykonane z kostki betonowej, a chodniki zostaną przebudowane.

W ramach inwestycji powstanie kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Pojawią się także nowe drzewa na ulicy.

By zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, wybudowane będą dwa progi zwalniające.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca prac. Będzie miał on 350 dni na realizację zadania.