Planujecie zakup pierwszego mieszkania , właśnie wchodzą przepisy które was ucieszą

MF przypomniało, że już 31 sierpnia br. wejdzie w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu. Nowe zasady będą dotyczyły nabycia pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

W opublikowanym komunikacie resort finansów przypomniał, że ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) wprowadzone zostało zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. One mogą skorzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie wejdzie w życie 31 sierpnia 2023 r. i nie obejmie sprzedaży dokonanych przed tym dniem.

Z danych dotyczących wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartały 2022 roku wynika, że wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w ubiegłym roku ogółem ponad 4,15 mld zł.