Poznańska drogówka kontroluje pojazdy nauki jazdy

Dla przyszłych kierowców ważne jest nie tylko opanowanie umiejętności prowadzenia pojazdów czy zasad poruszania się po drogach. Istotne jest także poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że kurs przebiega prawidłowo. Poznańska policja prowadzi działania mające na celu sprawdzenie, czy „elki” poruszające się po mieście są bezpieczne.

“Elki” znów sprawdzane przez policję

Im więcej człowiek nauczy się podczas kursu, tym lepiej będzie przygotowany po zdaniu egzaminu, dlatego kursanci szkół jazdy po raz kolejny mogli doświadczyć kontroli drogowej. Poznańska policja ponownie przeprowadziła akcję, podczas której kontrolowane były pojazdy nauki jazdy.