Ekologia warta poznania

W ramach programu „Niebieskie Granty” najbardziej kreatywni Wielkopolanie otrzymali granty na realizację ekologicznych projektów o łącznej wartości 24 tys. zł. Zwyciężyły szkoły podstawowe: nr 9 w Poznaniu, Wierzonce, Sokolnikach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu. A to nie koniec nagród, które można zdobyć w ramach programu organizowanego przez Volkswagen Poznań we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia.

Podobnie jak zeszłoroczne projekty, tegoroczne propozycje pozytywnie wpłyną na wygląd najbliższego otoczenia mieszkańców Wielkopolski.

– Zależało nam na tym, by stworzyć projekt, który zaangażuje wszystkich uczniów, dlatego nasz pomysł obejmuje szerokie spektrum działań – mówi Dyrektor SP nr 9 w Poznaniu Małgorzata Berik. – Ważny też był dla nas aspekt edukacyjny. Chcemy, aby to dzieci inspirowały swoich rodziców do działań proekologicznych. Wierzymy, Ņe uda nam się stworzyć przyjazne miejsce pośród bloków i ulic wokół Rynku Łazarskiego.

Do najciekawszych działań realizowanych w ramach projektu „Rady na Odpady” przez SP nr 9 w Poznaniu należą: debata międzyszkolna, edukacja z zakresu ekologii, sadzenie drzew i krzewów w okolicy szkoły, zbiórka surowców i wykorzystanie ich w konkursach plastycznych. Szkoła planuje zaangażować w swoje działania radę rodziców oraz Radę Osiedla Święty Łazarz.

Wyniki i frekwencja konkursu (nadesłano 28 wniosków) są dowodem na to, że w Wielkopolsce nie brakuje pomysłodawców ciekawych ekologicznych inicjatyw. Pomimo oficjalnego zakończenia II edycji”Niebieskich Grantów”, w dalszym ciągu można ubiegać się o możliwość rocznego użytkowania Volkswagena Caddy z pakietem BlueMotion Technology, który może okazać się pomocny w realizacji ekologicznych działań.

– Czekamy na pomysły Wielkopolan odnośnie tego, jakie działania ekologiczne chcieliby podjąć, wykorzystując nagrody konkursowe – mówi Monika Hajbowicz z Volkswagen Poznań. – Mogą to być propozycje inicjatyw na rzecz poszerzenia wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa czy propagowania aktywnej edukacji ekologicznej

Zgłoszenia można składać od 1 do 30 października 2013. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej programu www.niebieskiegranty.pl i wysłać go na adres Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul Warszawska 349 61-060 Poznań z dopiskiem „Niebieskie Granty”.

Program „Niebieskie Granty”, którego celem jest poprawa świadomości ekologicznej wśród Wielkopolan, został zainicjowany przez Volkswagen Poznań we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia w 2012 roku. Jest adresowany do organizacji pozarządowych, przedszkoli, szkół oraz pracowników Volkswagen Poznań. W I edycji programu przyznano granty m.in. na budowę ekologicznego skweru przy szkole, montaż karmników i stworzenie ogrodu roślin miododajnych w Swarzędzu. Zwycięzców wybiera komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania i Swarzędza, pracowników oraz związkůw zawodowych Volkswagen Poznań.

Więcej informacji na stronie http://www.niebieskiegranty.pl.