Szkoły będą bliższe prawu

Nauka prawa jest istotna w edukacji młodych ludzi, a wiedzę na ten temat można przekazywać w ciekawy sposób – przekonuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. Już wkrótce w ramach stworzonego przez Izbę projektu „Szkoła bliższa prawu”.

Dziś z elementami podstaw prawa uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą zapoznać się podczas lekcji Wiedza o społeczeństwie. Jak jednak informują konsultanci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, nauczyciele bardzo niechętnie przekazują uczniom informacje na temat prawa. Powodem jest często brak wiedzy oraz obawa przed przekazywaniem błędnych wiadomości.

W odpowiedzi na taką sytuację Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu przygotowała nowatorski program: „Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”.
– Celem naszego programu jest nabycie przez nauczycieli nowych kompetencji i umiejętności dydaktycznych. W ten sposób chcemy przyczynić się do lepszego merytorycznego i metodycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia zajęć związanych z prawem i wychowaniem obywatelskim, wyposażając ich w wiedzę i metodykę, którą przekażą im praktycy prawa i eksperci metod nauczania szkolnego – mówi Zbigniew Tur, Wicedziekan OIRP w Poznaniu ds. Aplikacji.

Program jest adresowany do 80 nauczycieli uczących lub chcących w przyszłości uczyć prawa i postaw obywatelskich w ramach Wiedzy o Społeczeństwie i Podstaw przedsiębiorczości, a także do wychowawców i dyrektorów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w powiecie poznańskim.
– Program kierujemy do pedagogów pochodzących z małych środowisk. Do tej pory nie mieli oni okazji, by uczestniczyć w doszkalających zajęciach czy warsztatach z zakresu prawa, które byłyby prowadzone przez przedstawicieli zawodów prawniczych – mówi Zbigniew Tur.

Projekt będzie realizowany od 31 marca 2013 r. do 30 marca 2014 r. (z przerwą wakacyjną). Więcej informacji na temat inicjatywy znaleźć można na stronie www.poznan.oirp.pl.

To nie jedyne działania edukacyjne, jakich podjęła się OIRP w Poznaniu. Poznański samorząd radców prawnych stworzył wcześniej program „PrawoTeczka”, czyli cykl bezpłatnych, profesjonalnie przygotowanych lekcji poświęconych podstawowym zagadnieniom prawnym, skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Radcowie prawni i aplikanci OIRP prowadzą także bezpłatnie lekcje podstaw prawa dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.