Rada Osiedla Świerczewo rozdysponowała pieniądze na 2014 rok

Zagospodarowanie Glinianek, nowe chodniki na Kołłątaja oraz nowa zieleń na skrzyżowaniu Opolskiej i Jesionowej – na te i inne zadania Rada Osiedla Świerczewo wyda prawie 320 tys. zł z przyszłorocznego budżetu, który właśnie uchwaliła.

Do rozdzielenia były środki w wysokości prawie 320 tys. zł, a tworzenie budżetu było poprzedzone przeprowadzonymi przez Zarząd Osiedla szerokimi konsultacjami społecznymi. Mieszkańcy mogli najpierw zgłaszać wnioski, a następnie głosować na poszczególne zadania.

“Ponieważ zagłosowało ponad 250 osób, mamy nadzieję że przyjęty przez nas plan wydatków jest odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców” – informują radni ze Świerczewa. – “Zawiera on zadania, które uzyskały najwyższe oceny wśród głosujących”.

A jakie zadania mieszkańcy uznali za najważniejsze?

1. zagospodarowanie Glinianek – Park Świerczewo (budowa alejek, montaż małej architektury) – 160 tys. zł, rada ubiega się też o dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł w konkursie grantowym dla osiedli organizowanym przez Urząd Miasta Poznania; wyniki konkursu poznamy pod koniec września

2. budowa oświetlenia ul. Ignacego Daszyńskiego – 40 tys. zł (wniosek mieszkańców)
    utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (K.Buczka/H.Kołłątaja, W.Korfantego oraz Park Świerczewo – Glinianki) – 35 tys. zł

3. budowa chodników ul. Hugona Kołłątaja (odc. Opolska – St. Okrzei oraz J. Wojkiewicza – E. Kwiatkowskiego) – projekt – 20 tys. zł

4. zagospodarowanie zielenią ul. Opolska/Jesionowa – 15 tys. zł (wniosek mieszkańców)
5. montaż 3 wiat przystankowych (ul.Opolska – przystanki: Będzińska x2, Świerczewo) – 10 tys. zł
6. montaż ulicznych koszy na śmieci – 8 tys. zł (wniosek mieszkańców)

Cały budżet jest rozpisany na specjalnej stronie pod adresem swierczewo.poznan.pl/budzet/2014, natomiast podsumowanie konsultacji z mieszkańcami, wyjaśnienie tworzenia budżetu oraz dokładny opis zadań znajduje się w specjalnie przygotowanej prezentacji, którą można zobaczyć na stronie www.swierczewo.poznan.pl.