Rada Osiedla Świerczewo przyjęła budżet na 2015 rok

Do rozdziału była kwota prawie 324 tys. zł, a ponad połowa z niej zostanie przeznaczona na zagospodarowanie Szacht (II etap) – rada Osiedla Świerczewo przyjęła budżet.

Opracowanie budżetu było poprzedzone konsultacjami społecznymi, na które składało się zgłaszanie propozycji zadań przez mieszkańców, a następnie głosowanie internetowe. Przyjęty budżet w dużej mierze opera się na przeprowadzonych konsultacjach – zostały w nim zamieszczone zadania najwyżej ocenione do wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Jednocześnie Rada Osiedla będzie się ubiegała o dodatkowe 200 tys. zł w ramach konkursu grantowego dla osiedli na zadanie “Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) – etap II (budowa alejek, montaż małej architektury)”. Zapisany wkład własny (180 tys. zł) wystarczy na budowę alejki dookoła Stawu Edy – od tarasu widokowego na wysokości ul. Kocha do granicy z Luboniem, natomiast dodatkowe 200 tys. pozwoli na wykonanie nowego wejścia na Szachty (od skrzyżowania ul. Leszczyńska/Wróblewskiego).

Nowością w tym roku jest nowy konkurs grantowy dla grupy osiedli “peryferyjnych”, położonych na obrzeżach miasta. Dotyczy on tylko budowy chodników, dróg rowerowych i pieszo-jezdni.
– Rada osiedla zgłosiła zadanie “Budowa chodnika w ul. H. Kołłątaja” (na odc. Opolska – Okrzei oraz Wojkiewicza – Kwiatkowskiego) – mówi Tomasz Wierzbicki z Rady Osiedla Świerczewo. – Do uzyskania jest maksymalnie 500 tys. zł, ale pula do rozdziału to jedynie 1 mln złotych (na 20 osiedli). Liczymy, że nam się jednak uda uzyskać te środki.

Poza Szachtami sporo pieniędzy pochłonie też projekt oświetlenia na ulicy Sempołowskiej – ponad 13 tysięcy złotych, budowa chodnika w ul. Kołłątaja – 37350 tys. zł oraz  utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych osiedla przy ul. Buczka – 38 tys. zł.

Z całym budżetem można się zapoznać na stronie Rady Osiedla Świerczewo.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.