Sprawdź, jak poruszać się przy poznańskich cmentarzach!

Komunikacja miejska zostanie wzmocniona, miejsc parkingowych będzie więcej, a prędkość samochodów i… pociągów zostanie zmniejszona – takie warunki będą panować przy cmentarzach. Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już 26 października!

Zmian będzie dużo – część z nich była już wprowadzana w tygodniu poprzedzającym 1 listopada. Oprócz tego policja zapowiada szczegółowe kontrole pojazdów oraz sprawdzanie trzeźwości kierowców. Zmianą jest też wyłączenie Strefy Płatnego Parkowania.

Zmiany dotyczą także komunikacji zbiorowej – zobacz, jak pojadą autobusy i tramwaje!

Szczegółowe zmiany dotyczące ruchu wokół cmentarzy.

Cmentarz Junikowo

1 listopada od godziny 5.00 oraz
2 i 3 listopada od godziny 8.00

wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicach Cmentarnej i Owczej od Grunwaldzkiej do Złotowskiej i na ulicy Chryzantemowej. Dodatkowo 1 listopada wprowadzony będzie także jeden kierunek ruchu na ulicy Złotowskiej na odcinku od Owczej do Bukowskiej i na ulicy Wieruszowskiej od Junikowskiej do Grunwaldzkiej.
Ruch pojazdów na ulicy Grunwaldzkiej będzie odbywał się dwoma nowymi, jednokierunkowymi jezdniami w obu kierunkach.
Na odcinku ulicy Grunwaldzkiej od Cmentarnej do wjazdu na nowy dworzec tramwajowo -autobusowy, na lewych pasach obu jezdni zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Miejsca takie będą także na prawym pasie jezdni południowej ulicy Grunwaldzkiej (do centrum) od Wieruszowskiej do Sieradzkiej. Na tych odcinkach prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h.
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Cmentarna/ Wieruszowska będzie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek policji będą przełączane na sygnał żółty – pulsujący.

Cmentarz Miłostowo

1 listopada od godziny 5.00 oraz
2 i 3 listopada od godziny 8.00

wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicy Gnieźnieńskiej od skrzyżowania ulic Główna/Gdyńska/Krańcowa do Bałtyckiej oraz zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Na pasie ruchu zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h.
Na ulicy Warszawskiej od Mogileńskiej do węzła w Antoninku, na obu jezdniach zostaną wyłączone z ruchu lewe pasy, a w pasie rozdziału wyznaczone miejsca postojowe. Prędkość pojazdów na tym odcinku zostanie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.
Objazd poprowadzony zostanie ulicą Bałtycką. W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.
W dniu 1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Bałtycka/Gdyńska zostanie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek policji będą przełączane na sygnał żółty – pulsujący.

Cmentarz Górczyński

1 listopada od godziny 5.00 oraz
2 i 3 listopada od godziny 8.00

na ulicy Arciszewskiego na odcinku od Palacza do Ściegiennego lub na odcinku od Grochowskiej (100 m za zatoką autobusową) do Ściegiennego, na obu jezdniach zostaną wyłączone z ruchu lewe pasy, a w pasie rozdziału wyznaczone miejsca postojowe. Prędkość pojazdów na tym odcinku i na ulicy Ściegiennego zostanie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Hetmańską i Głogowską.
W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.
W dniu 1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Arciszewskiego/Ściegiennego zostanie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek policji będą przełączane na sygnał żółty – pulsujący.

Cmentarz przy ulicy Lutyckiej

Od 26 października godziny 8.00 do 3 listopada
na ulicy Lutyckiej od ronda Obornickiego (Dembowskiego) do Podolańskiej prędkości pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Witosa, Wojska Polskiego, Podolańską (w obu kierunkach). W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.

1 listopada od godziny 5.00 oraz
2 i 3 listopada od godziny 8.00
wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się na jezdni ulicy Lutyckiej (B-36
z tabliczką „nie dotyczy pobocza”).

Cmentarz przy ulicy Nowina

Od 26 października do 3 listopada
wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się na jezdni ulicy Szpitalnej (B-36
z tabliczką „nie dotyczy pobocza”).

Cmentarz przy ulicy Św. Antoniego

1 listopada od godziny 5.00
wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicach Św. Antoniego i Minikowo od Książęcej do ronda Minikowo. W przeciwnym kierunku poprowadzony będzie ulicami Baranowską, Gołężycką lub Ożarowską, Czernichowską.

Cmentarz przy ulicy Morasko

Od 26 października od godziny 8.00 do 3 listopada

w rejonie cmentarza wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h
i zakaz zatrzymywania się na jezdni (B-36 z tabliczką „nie dotyczy pobocza”).

Cmentarz przy ulicy Wiśniowej

Od 26 października od godziny 8.00 do 3 listopada
wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicy Bluszczowej na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Wiśniowej oraz na ulicy Wiśniowej od Bluszczowej do Wspólnej. W przeciwnym kierunku poprowadzony będzie ulicą Wspólną do 28 Czerwca 1956 r.

Cmentarz przy ulicy Jasna Rola

1 listopada od godz. 5.00
wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicy Jasna Rola na odcinku od Błażeja do Bronisława. W przeciwnym kierunku poprowadzony będzie ulicami Bronisława, Umultowską do Łużyckiej lub Bronisława, Dzięgielową do Naramowickiej.

Czytaj także:

Przedświąteczne przygotowania cmentarza na Junikowie

Poznańskie cmentarze: Miłostowo już ożyło