Wielkopolskie Centrum Onkologii świętuje!

WCO obchodzi 60-lecie swojej działalności. Z tej okazji odbędzie się jubileuszowa gala na MTP, której gościem  będzie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który wyróżni pracowników Centrum Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie ze Statutem, podstawowym zadaniem Centrum jest sprawowanie specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie chorób nowotworowych. Centrum jest największym ośrodkiem w Wielkopolsce prowadzącym leczenie skojarzone (systemowe) nowotworów wszystkich narządów.
 
O znaczeniu placówki w regionalnym systemie ochrony zdrowia świadczą roczne dane dotycz±ce m.in. hospitalizacji – to ok. 20 000 chorych oraz ilości porad onkologicznych – ponad  150 000 – udzielanych w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych. Centrum wykonuje ponad 6 500 operacji i 10 000 zabiegów ambulatoryjnych. Radioterapii poddawanych jest ok.  6 000 chorych, natomiast 7 000 chorych objętych jest leczeniem systemowym.
 
Dane dotyczące zachorowań na nowotwory sytuują niestety Wielkopolskę w czołówce statystyk. Stąd inicjatywa Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2007 roku pn. „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej  przewidziano na ten cel 67 110 000 zł. ze środków budżetu województwa. W założeniach projektu zaplanowano w najbliższych latach powstanie czterech zamiejscowych ośrodków radioterapii na terenie województwa wielkopolskiego, jako filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, funkcjonujących przy szpitalach wojewódzkich w Kaliszu, Pile (szpital powiatowy), Koninie i Lesznie. Głównym zadaniem tych ośrodków będzie prowadzenie spójnej polityki w zakresie rozwoju radioterapii, a przede wszystkim poprawa dostępności tych świadczeń. Najbardziej zaawansowana jest inwestycja w Kaliszu. Jej rozpoczęcie poprzedziło podpisanie listu intencyjnego 30 lipca 2009 roku z udziałem m.in. Marszałka Marka Woźniaka. Zakończenie budowy obiektu (bez wyposażenia) planuje się na luty 2014 roku.
 
16 listopada 2010 roku podpisano list intencyjny ws. Ośrodka Radioterapii w Pile pomiędzy stronami: Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile, Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie, a w dniu 15 kwietnia 2013 roku – porozumienie, którego sygnatariuszem została również Gmina Piła. 21 października br. podpisano akt notarialny dotycz±cy darowizny nieruchomo¶ci położonej w Pile przy ul. Rydygiera na rzecz Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem pod budowę Ośrodka.
 
Nakłady finansowe z budżetu województwa wielkopolskiego w latach 2009-2013 na realizację programów polityki zdrowotnej w zakresie nowotworów wyniosły ponad 8 mln 400 tys. złotych. Do 2012 roku przebadano ponad 137 tys. osób. W tym roku planuje się, że z badań skorzysta prawie 30 tys. Wielkopolan.
 
Wielkopolskie Centrum Onkologii wykorzystuje środki unijne na poprawę swojej infrastruktury. Placówka realizowała projekt „Aparatura do radiologicznej diagnostyki nowotworów oraz cyfrowego opracowania i archiwizacji wyników badań” o warto¶ci dofinansowania z WRPO na lata 2007 – 2013 w kwocie w ponad 2,5 mln złotych. Jako projekt kluczowy WRPO zakwalifikowane zostało przedsięwzięcie „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce”, które  obejmowało rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary 15 w kierunku szpitala Przemienienia Pańskiego. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt o wartości 18,3 mln złotych uzyskał dofinansowanie w wysokości 13,2 mln złotych.
 
WCO prowadzi intensywną działalność dydaktyczną i promującą zdrowie. Na terenie Centrum funkcjonują cztery jednostki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, m.in. Klinika Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej.