Wyższa Szkoła Bankowa dostanie medal!

Podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 połączonego z 20-leciem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczy władzom uczelni Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest niepubliczną szkołą wyższą. Została utworzona w 1994 r. z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej SA na podstawie ustawy z 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Na przestrzeni 20 lat Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu uzyskała uprawnienia do kształcenia na 16 kierunkach studiów w tym na 4 kierunkach na studiach drugiego stopnia na 3 wydziałach (w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie).
 
Obecnie w Poznaniu studiuje ponad 7 000 studentów, łącznie na trzech wydziałach ich liczba przekracza 13 000 osób. Na przestrzeni 20 lat mury Uczelni opuściło ponad 35 000 absolwentów.
 
W uzasadnieniu przyznania odznaki czytamy, że „Uczelnia wraz ze swoją misją i wizją wpisuje się w dokument pn. „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”. Jednym z elementów strategii rozwoju województwa wielkopolskiego jest cel strategiczny „Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia”. Realizacja tego celu służyć ma poprawie jakości, zwiększeniu różnorodności i większemu dostosowaniu do potrzeb systemu edukacyjnego.  

Uroczystość rozpocznie się 15 października tego roku o godz. 14.00 w Auli WSB przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.