Wolny Dziedziniec otwarty – także na propozycje

Od 1 kwietnia na dziedziniec urzędu miasta mieszkańcy i turyści mogą wchodzić bramą w arkadach placu Kolegiackiego (od ulicy Klasztornej), a nie wyłącznie przez bramę obok wejścia do urzędu. Symboliczne otwarcie Wolnego Dziedzińca to także początek konsultacji społecznych, które pomogą zdecydować, co będzie działo się w jego przestrzeni i jak mogłaby ona wyglądać w przyszłości.

Uwolnienie dziedzińca dawnego Kolegium Jezuickiego od samochodów stało się pretekstem do dyskusji o możliwościach jego wykorzystania do działań kulturalno–społecznych. Bywał on już incydentalnym miejscem koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń. Najbliższe miesiące poświęcone będą na sprawdzenie, jakie jeszcze funkcje może on pełnić. Bywał on już incydentalnym miejscem koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń. Najbliższe miesiące poświęcone będą na sprawdzenie, jakie jeszcze funkcje może on pełnić.

Pierwszym testem jest mobilna galeria fotografii. Na czteroramiennych nośnikach można już podziwiać wystawę zdjęć z 70-letniej historii poznańskiego teatru lalkowego, przygotowaną przez Teatr Animacji, a poznaniaków i ich gości wita też “Afisz” – plenerowy informator Wydawnictwa Miejskiego.
– Na początek duża część dziedzińca oddana została  artystycznemu Poznaniowi. Zależy nam na tym, by prezentować istotne zjawiska kulturalne i informować o nich – mówi Marcin Kostaszuk, p.o. dyrektora Wydziału Kultury UMP.

Mobile wystawy to początek przeobrażania Wolnego Dziedzińca w nowe, śródmiejskie miejsce różnego rodzaju działań kulturotwórczych. Intencją prezydenta Jacka Jaśkowiaka jest stworzenie propozycji dla bywalców chociażby Starego Rynku, tak, aby również dziedziniec na placu Kolegiackim był nieodzownym elementem weekendowych odwiedzin mieszkańców czy turystów.

Na kształt tworzonej koncepcji zagospodarowania dziedzińca na placu Kolegiackim będą mieli wpływ również sami mieszkańcy i turyści. Od 1 do 19 kwietnia będzie działała specjalna ankieta konsultacyjna, którą w tych dniach będzie można wypełnić w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 oraz w siedzibie Cafe Misja (ul. Gołębia 1). Swoje uwagi będzie można również zgłaszać drogą mailową na adres wolnydziedziniec@um.poznan.pl. Szczegóły dotyczące konsultacji w tym zakresie dostępne są na stronie www.poznan.pl/konsultujemy. Na bazie zebranych opinii stworzony zostanie raport podsumowujący. Jego założenia zostaną uwzględnione przez zespół, który wypracuje rozwiązania możliwe do zrealizowania w tym historycznym miejscu.